Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

máis alá da supervivencia by Mind Map: máis alá da supervivencia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

máis alá da supervivencia

orixen

evolución

aspectos socioculturais

escapar da rutina

riscos e perigos

inquietudes

novas habilidades

curiosidades

aspectos biolóxicos

ir máis alá do básico

supón mellores recompensas

rituales

lenguaje corporal

xogos infantiles

comportamento de depredador