Етнографія України

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етнографія України by Mind Map: Етнографія України

1. Розділ VII. Діалекти української мови

1.1. Говірки, говори та наріччя

1.1.1. Говори північного наріччя

1.1.2. Говори південно-західного наріччя

1.1.3. Говори південно-східного наріччя

2. Зміст

2.1. Розділ І. Становлення і розвиток української етнографії

2.2. Розділ II. Походження та етнічний розвиток українців

2.3. Розділ III. Формування української етнічної території

2.4. Розділ IV. Етнодемографічний розвиток України у XX ст.

2.5. Розділ V. Етнографічне районування України

2.6. Розділ VI. Антропологічні риси українців

2.7. Розділ VII. Діалекти української мови

2.8. Розділ VIII. Основні сільськогосподарські заняття

2.9. Розділ IX. Транспорт

2.10. Розділ X. Поселення, двір, житло

2.11. Розділ XI. Народний одяг

3. Вступ

3.1. Походження назви. Визначення науки.

3.2. Об'єкт дослідження

3.3. Етнічна група

3.4. Етнографічна група

3.5. Предмет дослідження

4. Розділ І. Становлення і розвиток української етнографії

4.1. Становлення і розвиток української етнографії

5. Розділ II. Походження та етнічний розвиток українців

5.1. Етнос: поняття, чисельність, виникнення, розселення

5.2. Давні слов'яни — автохтони Східної Європи

5.3. Етнічні риси давньоруського народу

5.4. Вирізнення українського народу із давньоруської етнополітичної спільноти

5.5. Український етнос в умовах кризи давньоруської державності та золотоординського поневолення

6. Розділ III. Формування української етнічної території

6.1. Закріплення української етнічної території на західному, південно-західному і північному напрямках

6.2. Колонізація Слобожанщини в XVI—XVIII ст. і формування східної межі української етнічної території

6.3. Українська колонізація Нижнього Подніпров'я і Причорномор'я у XVI—XIX ст.

7. Розділ IV. Етнодемографічний розвиток України у XX ст.

7.1. Динаміка чисельності українського етносу та населення України в першій чверті XX ст.

7.2. Історичні випробування української нації в другій чверті XX ст.

7.3. Чисельність і розселення українців у 60—90-х роках XX ст. Національний склад населення України

8. Розділ V. Етнографічне районування України

8.1. Етнографічні групи та історико-етнографічні зони (регіони)

8.2. Історико-етнографічні райони України та етнографічні групи українського народу

9. Розділ VI. Антропологічні риси українців

9.1. Історія антропологічних досліджень українців

9.2. Антропологічне районування України та прикмети сучасних українців

10. Розділ VIII. Основні сільськогосподарські заняття

10.1. Землеробство: рільництво і городництво. Системи хліборобства

10.1.1. Методи обробітку ріллі. Догляд посівів, жнива та первинна обробка сільськогосподарської продукції

10.1.2. Знаряддя збирання врожаю та первинної переробки харчових продуктів

10.1.3. Садівництво

10.2. Знаряддя обробітку грунту

10.3. Народний господарський календар

11. Розділ IX. Транспорт

11.1. Транспорт

11.1.1. Водний транспорт

11.1.2. Сухопутний транспорт

12. Розділ XI. Народний одяг

12.1. Класифікація народного одягу

12.1.1. Сорочки

12.1.2. Поясний одяг

12.1.3. Нагрудний одяг

12.1.4. Верхній одяг

12.1.5. Пояси

12.1.6. Взуття Жіночі зачіс

12.2. Основні комплекси одягу етнографічних районів України

12.2.1. Козацький одяг

12.2.2. Одяг української шляхти

12.3. Жіночі зачіски. Головні убори та прикраси

12.4. Чоловічі зачіски, головні убори та прикраси

13. Розділ X. Поселення, двір, житло

13.1. Поселення

13.2. Двір

13.3. Житло