Innovatie organisaties België: aanspreekpunt/vertegenwoordiging van groep personen/bedrijven

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Innovatie organisaties België: aanspreekpunt/vertegenwoordiging van groep personen/bedrijven by Mind Map: Innovatie organisaties België: aanspreekpunt/vertegenwoordiging van groep personen/bedrijven

1. www.ibbt.be

1.1. SMIT (ism VUB)

1.2. EDM (ism UHasselt)

1.3. MMLab (ism UGent)

1.4. IBCN (ism UGent)

1.5. ICRI (ism KULeuven)

2. Federaal

2.1. www.pdma-belgium.be/

2.2. www.cocd.org/

2.3. www.jci.be

2.4. www.essenscia.be/

2.5. www.fonds.org (participatiefonds)

3. Vlaams

3.1. www.flandersdc.be

3.2. www.ivv-vzw.be/

3.3. www.ewi-vlaanderen.be/

3.3.1. Agentschap ondernemen (= www.vlao.be + Agentschap Economie)

3.3.2. www.fwo.be

3.3.3. www.iwt.be

3.3.3.1. COMPETENTIEPOOL

3.3.3.1.1. www.flandersinshape.be

3.3.3.1.2. www.flandersdrive.be/

3.3.3.1.3. www.vil.be/

3.3.3.1.4. www.fmtc.be

3.3.3.1.5. www.flandersfood.com

3.3.3.1.6. www.vim.be

3.3.3.1.7. www.flanderssynergy.be

3.3.3.1.8. www.plasticvision.be

3.3.3.2. www.innovatiefaanbesteden.be

3.3.4. www.vlaandereninactie.be

3.3.5. www.herculesstichting.be/

3.3.6. www.pmv.eu

3.3.6.1. www.vinnof.be

3.3.6.2. www.cultuurinvest.be

3.3.6.3. www.arkimedes.be

3.3.7. www.serv.be

3.3.7.1. Stichting Innovatie & Arbeid

3.3.8. www.vrwi.be/

3.3.8.1. CIB + CWB + EGIB

3.3.9. Flanders Technology International vzw en Technopolis NV

3.4. www.flandersinvestmentandtrade.com/

3.5. www.vkc.Be

3.6. www.ban.be/

3.7. www.vito.be

3.8. www.vlaamseingenieurskamer.be/

3.9. www.enterprize.be

3.10. www.bizidee.be

3.11. www.nfte.be

3.12. www.strategischinnoveren.be

3.13. www.plato.be/

3.13.1. www.eplato.eu

3.14. http://www.flanderssmarthub.be

4. Per regio/provincie

4.1. ELKE PROVINCIE LOKAAL

4.1.1. www.vkw.be

4.1.2. www.innovatiecentrum.be

4.1.2.1. http://www.innovatieschool.be/

4.1.3. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (vb. www.pomantwerpen.be)

4.2. LIMBURG

4.2.1. www.lrm.be/

4.2.2. www.lifetechlimburg.be/

4.2.3. www.designplatform.be/

4.3. VLAAMS-BRABANT

4.4. KEMPEN

4.4.1. www.innotek.be

5. Rond steden

5.1. GENT

5.1.1. www.gentbc.be

5.2. ANTWERPEN

5.2.1. www.uams.be

5.2.2. www.artesis.be/productontwikkeling/

5.2.3. www.concreas.be

5.2.4. www.fbc.ac

5.2.5. www.winkelhaak.be

5.2.6. www.ubca.be

5.2.7. www.antwerpheadquarters.be/

5.3. LEUVEN

5.3.1. www.leuveninc.be

5.3.2. www.vlerick.be

5.3.3. kul r&d www.lrd.kuleuven.be

5.4. HASSELT

5.4.1. www.creativeclass.be

5.4.2. http://www.kizok.uhasselt.be/

5.5. KORTRIJK

5.5.1. www.howest.be/

5.5.2. www.designatwork.be

5.5.3. www.interieur.be

5.5.4. www.designregio-kortrijk.be/

5.5.5. www.iick.be/

5.6. GENK

5.6.1. www.c-mine.be/

5.7. MECHELEN

6. Per sector/industrie

6.1. (INDUSTRIAL) DESIGN

6.1.1. www.vvio.be

6.1.2. www.optimo.be

6.1.3. www.fedustria.be = www.febelhout.be

6.1.4. www.centexbel.be

6.1.5. www.febelplast.Be

6.1.6. www.designvlaanderen.be/

6.2. ICT

6.2.1. www.pictor-office.org

6.3. AGRICULTURE

6.3.1. www.innovatiesteunpunt.be

6.4. FOOD

6.4.1. www.foodgate.be/

6.5. GRAFIC

6.5.1. www.vigc.be

6.6. WETENSCHAP

6.6.1. www.vib.be

6.6.2. www.samenlevingentechnologie.be

6.7. GEZONDHEIDSZORG

6.7.1. http://www.flanderscare.be

7. innovatie als neventaak

7.1. www.voka.be

7.1.1. www.flanderssmarthub.be

7.1.2. www.bryo.be/

7.2. www.unizo.be

7.2.1. creatieveondernemer.be

7.3. www.agoria.be

7.3.1. www.sim-flanders.be

7.3.1.1. www.flamac.be

7.4. www.sirris.be

7.5. www.vbo.be

8. New node

9. Belgisch + internationale focus

9.1. www.gimv.com/

9.2. www.efro.be

9.3. www.beangels.eu/

10. Brussel

10.1. www.brusselswaarborgfonds.be

11. Puur virtueel

11.1. www.creativeskills.be

11.2. www.addictlab.be

11.3. www.ydu.org

11.4. www.innovatienetwerk.be/

11.5. www.creativeclub.be/

11.6. www.startyourbusiness.be