Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BLOGI by Mind Map: BLOGI

1. opettajan työväline

1.1. kotitehtävät

1.2. lisämateriaali

1.3. kurssiblogi

1.3.1. sisältö

1.3.2. tehtävät

1.3.3. linkit

1.3.4. lisätietoa

1.3.5. arviointi

2. oppilaan työväline

2.1. oppilaiden tuotokset

2.2. esseet

2.3. oppimispäiväkirja

2.4. prosessikirjoittaminen

2.5. keskustelu/väittely

3. koulun työväline

3.1. koulun tiedotuskanava

3.2. luokkablogi

3.3. luokkaretki-/matkablogit

4. linkkipankki

4.1. opetukseen rinnalla

4.2. opetuksen lisäksi

5. käytön haasteet

5.1. ajanhallinta

5.2. tekninen osaaminen

5.3. tilat

5.4. perinteinen vs. verkkoympäristöt