Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Cechy nowych współnot - BLOGÓW by Mind Map: Cechy nowych współnot - BLOGÓW
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Cechy nowych współnot - BLOGÓW

struktura

nietrwała

nieokreślona

niestabilna

otwarta

dynamiczna

nie angażują całokształtu życia jednostki

dobrowolna przynależność

w każdej chwili można

przyłączyć się do wspólnoty

zrezygnować z uczestnictwa

niekontrolowana liczba uczestników

siła wspólnoty zależna od integracji członków

cechy więzi we wspólnocie

niestałe

natychmistowe

intensywna

możliwość przynalezności do wielu wspólnot jednocześnie

poczucie przynależności