Cechy nowych współnot - BLOGÓW

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cechy nowych współnot - BLOGÓW by Mind Map: Cechy nowych współnot - BLOGÓW

1. struktura

1.1. nietrwała

1.2. nieokreślona

1.3. niestabilna

1.4. otwarta

1.5. dynamiczna

2. nie angażują całokształtu życia jednostki

3. dobrowolna przynależność

4. w każdej chwili można

4.1. przyłączyć się do wspólnoty

4.2. zrezygnować z uczestnictwa

5. niekontrolowana liczba uczestników

6. siła wspólnoty zależna od integracji członków

7. cechy więzi we wspólnocie

7.1. niestałe

7.2. natychmistowe

7.3. intensywna

8. możliwość przynalezności do wielu wspólnot jednocześnie

9. poczucie przynależności