Integració de SI Domènec_Martínez_PAC1_ISI_06032015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració de SI Domènec_Martínez_PAC1_ISI_06032015 by Mind Map: Integració de SI Domènec_Martínez_PAC1_ISI_06032015

1. Riscos

1.1. 1 - Limitacions tècniques de la plataforma

1.2. 2 - Inconsistència de la nova solució amb processos de negoci existents

1.3. 3 - Costos d'implantació

1.3.1. Maquinari

1.3.2. Programari

1.3.3. Formació

1.3.4. Consultoria

1.3.5. Manteniment

1.4. 4 - RRHH

1.4.1. Impacte a l'estructura organitzativa

1.4.2. Canvis a les responsabilitats dels empleats

1.4.3. Educació i formació

1.4.4. Resistència al canvi

1.5. 5 - Flexibilitat a les actualitzacions dels sistemes

1.6. 6 - Agenda de l'implementació

1.7. 7 - Disponibilitat de coneixement i recursos interns

1.8. 8 - Estratègia d'execució i implementació

2. Definicions

2.1. Sistema d'Informació

2.2. Organització

3. ERP

3.1. Fases d'implantació

3.1.1. 1- Inici

3.1.2. 2 - Planificació

3.1.3. 3 - Anàlisi i disseny dels processos

3.1.4. 4 - Realització

3.1.5. 5 - Transició

3.1.6. 6 - Operació

3.2. Integració de ERP

3.2.1. Processos del ERP

3.2.2. Altres processos de programari empresarial

4. Beneficis

4.1. 1 - Estrategics

4.1.1. Reducció de costos

4.1.2. Adaptabilitat a l'arquitectura de l'empresa

4.2. 2 - Reutilització dels sistemes

4.3. 3 - Interoperabilitat

4.3.1. Independencia dels sistemes

4.3.2. Portabilitat

4.3.3. Desacoblament

4.4. 4 - Estandarització

5. Enfocaments

5.1. Dels fabricants

5.2. Fet a mida

5.3. Model OSI

5.3.1. Capa 1 - Fisica

5.3.2. Capa 2 - Data Link

5.3.3. Capa 3 - Xarxa

5.3.4. Capa 4 - Transport

5.3.5. Capa 5 - Sesió

5.3.6. Capa 6 - Presentació

5.3.7. Capa 7 - Aplicació

6. Objectius

6.1. 1 - Interaccions amb tercers

6.1.1. Partners

6.1.2. Adquisicions

6.1.3. Fusions d'empreses

6.2. 2 - Reducció de costos

6.3. 3 - Agilitat

6.4. 4 - Reaprofitament

6.5. 5 - Productivitat