Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Ammattikorkeakoulun markkinoinnin muutos – brändin kehittäminen digitaalisen viestinnän keinoin by Mind Map: Ammattikorkeakoulun markkinoinnin muutos –
brändin kehittäminen digitaalisen viestinnän
keinoin
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ammattikorkeakoulun markkinoinnin muutos – brändin kehittäminen digitaalisen viestinnän keinoin

Korkeakoulutuksen muutos

Kansainvälistyminen

Rakennemuutospaineet

Veto

AMK vs. tiedekorkeakoulut

Viestinnän muutos

Digitalisoituminen

Sisällön merkitys

Sosiaalinen media

Massamediasta niche-mediaan

Digitaalinen jalanjälki

Uudenlaista osaamista

Jatkuvaa viestinnän hallintaa

Pois kampanja-ajattelusta

Markkinoinnin ja tiedotuksen symbioosi

Uusia konsepteja

Opiskelijat sisällöntuottajiksi

Opiskelijat brändilähettiläiksi

Nopeampaa ja näkyvämpää viestintää

Kokonaisvaltaista viestintää

Hallitusti sosiaalisessa mediassa

Tavoitteena edelläkävijyys

Riskit

'Avant-Garde'

Kilpailuetu tekemällä asiat ensimmäisenä

Vahva brändi?

Tunnettuus

Pitäminen

Voiko enää hallita?

Omistajuus?

Organisaatio

Yleisö, Opiskelijat