Глобальні проблеми людства

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Глобальні проблеми людства by Mind Map: Глобальні проблеми людства

1. Проблеми загальносвітового рівня

1.1. Демографічна проблема

1.2. Техногенні проблеми в суспільстві

1.3. Вплив антропогенних факторів на екосистему

2. Екологічні проблеми

2.1. Екологічна криза

2.2. Забруднення водних ресурсів

2.3. Забруднення грунтів

3. Енергетичні проблеми суспільства

3.1. Сировинна проблема

3.2. Енергетика в екосистемі

4. Природоохоронні технології

4.1. Екологічний моніторинг

4.2. Переробка побутових відходів

4.3. Безвідходне виробництво