Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Termokimika by Mind Map: Termokimika

1. Beroa

1.1. Entalpia da ...

1.1.1. Entalpia-aldaketa (H) = Beroa presio konstantez

1.1.1.1. Erreakzioaren entalpia-aldaketa =

1.1.1.1.1. n * H (produktuak) - m * H (erreaktiboak)

1.1.1.2. Eraketa entalpia-aldaketa ...

1.1.1.2.1. Produktu bakarra: konposatua

1.1.1.2.2. Erreaktiboak: elementuak egoera normalean

1.1.1.3. Errekuntza entalpia-aldaketa ...

1.1.1.3.1. Produktuak: CO2 eta ura

1.1.1.3.2. Erreaktiboa: konposatua + O2

1.1.1.4. Erreakzioen entalpia-aldaketak konbina daitezke ...

1.1.1.4.1. Hess-en legea

1.2. Kalorimetroa

1.2.1. Beroa = masa * bero espezifikoa * tenperatura-aldaketa

1.2.2. Uraren bero espezifikoa =

1.2.2.1. 4180 J/kg ºC

2. Desordena

2.1. Entropia (S)

2.1.1. S = desordena

2.1.1.1. S handia = Desorden handia

2.1.1.2. S (elementua, 0 K) = 0

2.1.2. S (solido) < S (likido) < S(gas)

2.1.3. Erreakzioaren entropia-aldaketa =

2.1.3.1. Delta S = S (produktuak) - S (erreaktiboak)

3. Espontaneitatea

3.1. Gibbs-en energia askea (G)

3.1.1. Ekuazioa:

3.1.1.1. Delta G = Delta H - T * Delta S

3.1.1.1.1. Delta G < 0 ...

3.1.1.1.2. Delta G > 0 ...

3.1.1.1.3. Delta G = 0 ...

3.1.2. Tenperaturarekin aldatzen da

4. Definizioak

4.1. Sistemak

4.1.1. Motak

4.1.1.1. Sistema isolatua

4.1.1.1.1. Ez da materiarik ezta energiarik trukatzen ingurunearekin

4.1.1.2. Sistema itxia

4.1.1.2.1. Ez da materia trukatzen ingurunearekin; energia bai

4.1.1.3. Sistema irekia

4.1.1.3.1. Materia eta energia trukatzen da ingurunearekin

4.2. Funtzioak

4.2.1. Egoera-funtzioak

4.2.1.1. "X" egoera-funtzioa bada...

4.2.1.1.1. Delta X prozesuan = X (bukaera) - X (hasiera)

4.2.1.1.2. Entalpia, entropia eta Gibbs-en energia-askeak egoera-funtzioak dira