Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Termokimika by Mind Map: Termokimika
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Termokimika

Beroa

Entalpia da ...

Entalpia-aldaketa (H) = Beroa presio konstantez, Erreakzioaren entalpia-aldaketa =, n * H (produktuak) - m * H (erreaktiboak), n, m ... bakoitzaren koefiziente estekiometrikoa, Eraketa entalpia-aldaketa ..., Produktu bakarra: konposatua, Erreaktiboak: elementuak egoera normalean, Errekuntza entalpia-aldaketa ..., Produktuak: CO2 eta ura, Erreaktiboa: konposatua + O2, askotan konposatua organikoa da (C-H-O), Erreakzioen entalpia-aldaketak konbina daitezke ..., Hess-en legea, Ekuazioaren ordena aldatzean, entalpia-aldaketaren ikurra aldatu, Ekuazioaren koefizienteak bikoiztean, entalpia-aldaketaren balioa bikoiztu

Kalorimetroa

Beroa = masa * bero espezifikoa * tenperatura-aldaketa

Uraren bero espezifikoa =, 4180 J/kg ºC

Desordena

Entropia (S)

S = desordena, S handia = Desorden handia, S (elementua, 0 K) = 0

S (solido) < S (likido) < S(gas)

Erreakzioaren entropia-aldaketa =, Delta S = S (produktuak) - S (erreaktiboak)

Espontaneitatea

Gibbs-en energia askea (G)

Ekuazioa:, Delta G = Delta H - T * Delta S, Delta G < 0 ..., Espontaneoa, Delta G > 0 ..., Ez-espontaneoa, Delta G = 0 ..., Oreka

Tenperaturarekin aldatzen da

Definizioak

Sistemak

Motak, Sistema isolatua, Ez da materiarik ezta energiarik trukatzen ingurunearekin, Sistema itxia, Ez da materia trukatzen ingurunearekin; energia bai, Sistema irekia, Materia eta energia trukatzen da ingurunearekin

Funtzioak

Egoera-funtzioak, "X" egoera-funtzioa bada..., Delta X prozesuan = X (bukaera) - X (hasiera), Entalpia, entropia eta Gibbs-en energia-askeak egoera-funtzioak dira