Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Termokimika by Mind Map: Termokimika
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Termokimika

Beroa

Entalpia da ...

Entalpia-aldaketa (H) = Beroa presio konstantez, Erreakzioaren entalpia-aldaketa =, n * H (produktuak) - m * H (erreaktiboak), n, m ... bakoitzaren koefiziente estekiometrikoa, Eraketa entalpia-aldaketa ..., Produktu bakarra: konposatua, Erreaktiboak: elementuak egoera normalean, Errekuntza entalpia-aldaketa ..., Produktuak: CO2 eta ura, Erreaktiboa: konposatua + O2, askotan konposatua organikoa da (C-H-O), Erreakzioen entalpia-aldaketak konbina daitezke ..., Hess-en legea, Ekuazioaren ordena aldatzean, entalpia-aldaketaren ikurra aldatu, Ekuazioaren koefizienteak bikoiztean, entalpia-aldaketaren balioa bikoiztu

Kalorimetroa

Beroa = masa * bero espezifikoa * tenperatura-aldaketa

Uraren bero espezifikoa =, 4180 J/kg ºC

Desordena

Entropia (S)

S = desordena, S handia = Desorden handia, S (elementua, 0 K) = 0

S (solido) < S (likido) < S(gas)

Erreakzioaren entropia-aldaketa =, Delta S = S (produktuak) - S (erreaktiboak)

Espontaneitatea

Gibbs-en energia askea (G)

Ekuazioa:, Delta G = Delta H - T * Delta S, Delta G < 0 ..., Espontaneoa, Delta G > 0 ..., Ez-espontaneoa, Delta G = 0 ..., Oreka

Tenperaturarekin aldatzen da

Definizioak

Sistemak

Motak, Sistema isolatua, Ez da materiarik ezta energiarik trukatzen ingurunearekin, Sistema itxia, Ez da materia trukatzen ingurunearekin; energia bai, Sistema irekia, Materia eta energia trukatzen da ingurunearekin

Funtzioak

Egoera-funtzioak, "X" egoera-funtzioa bada..., Delta X prozesuan = X (bukaera) - X (hasiera), Entalpia, entropia eta Gibbs-en energia-askeak egoera-funtzioak dira