Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Studier by Mind Map: Studier

1. Uppgifter

1.1. Att göra

1.2. Inte bråttom

2. Planering

2.1. Click here to edit

3. Färdigt material att använda sig av

3.1. Click here to edit

4. Nuvarande Kursprojekt

4.1. Click here to edit

5. Målsättning

5.1. Click here to edit

6. Studieöversikt

6.1. Kurser

7. Research Infoplatser

7.1. Click here to edit

8. Ekonomisk situation

8.1. Ekonomi

9. Anteckningar

9.1. Click here to edit

10. Studieteknik

10.1. Attityd och förhållningssätt