Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Azido ahulak by Mind Map: Azido ahulak

1. Nola...

1.1. NEURTU INDARRA?

1.1.1. Azidotasun-konstantea

2. Ezagunenak

2.1. Azido organiko guztiak (karboxilikoak)

2.1.1. az. metanoiko, az. etanoiko ...

2.2. Azido ez-organikoak

2.2.1. azido nitroso (HNO2)

2.2.2. azido zianhidriko (HCN)

3. Portaera

3.1. Soilik, uretan disolbatuta

3.1.1. Disoziazio partziala, Ka-ren arabera

3.2. Neutralizazio-prozesuetan

3.2.1. Osoa disoziatzen da, hidroxidoarekin erreakzionatzean

3.3. Gatza sortzen dutenean

3.3.1. Hidrolisi basikoa ematen du anioiak

4. Uretan dagoenean...

4.1. Ur gehiago gehitzen bazaio (diluzioa)...

4.1.1. Nola aldatzen da...?

4.1.1.1. Azidotasun-konstantea (Ka):

4.1.1.1.1. Ez da aldatzen

4.1.1.2. Disoziazio-gradua:

4.1.1.2.1. Handitzen da

4.1.1.3. Hidronio ioien kontzentrazioa:

4.1.1.3.1. Txikitzen da

4.1.1.4. Anioiaren kontzentrazioa:

4.1.1.4.1. Txikitzen da

4.1.1.5. Espezie molekularraren kontzentrazioa:

4.1.1.5.1. Txikitzen da

4.1.1.6. pH-a:

4.1.1.6.1. Handitzen da

4.1.1.7. ZERGATIK?

4.1.1.7.1. Erlazio nagusiak

5. Nolakoa da...

5.1. DISOZIAZIOA?

5.1.1. Partziala