ทริปสงกรานต์เชียงใหม่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ทริปสงกรานต์เชียงใหม่ by Mind Map: ทริปสงกรานต์เชียงใหม่

1. วันที่1

1.1. ออกเดินทางจากบ้านเวลา 19.00 น.

1.2. แวะพักจุดที่ 1 คือ จังหวัด นครสวรรค์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

1.3. เปลี่ยนคนขับรถ ออกเดินทางต่อ มุ่งสู่เชียงใหม่ แวะพักตามใจ

2. วันที่ 2

2.1. 8.00 แต่งตัวตามใจ

2.2. 9.00 เจอกันหน้า เซนทรัลกาดสวนแก้ว

3. วันที่3