Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oreka Kimikoa by Mind Map: Oreka Kimikoa

1. Zenbat da delta (n)?

1.1. delta (n) = 0

1.2. Zer gertatzen da delta (n) = 0 denean?

1.2.1. Kp eta Kc-rekin:

1.2.1.1. Kp eta Kc-ren unitateekin:

1.2.1.1.1. Ez dute unitaterik

1.2.1.2. Kp eta Kc-ren arteko erlazioarekin:

1.2.1.2.1. Kp = Kc

1.2.2. Bolumenaren (V) datuarekin:

1.2.2.1. Kc-ren espresioan V sinplifikatu egiten da

1.2.2.1.1. Askotan Kc jakin daiteke bolumena ezagutu gabe

1.2.3. Mol-kopuru totalarekin:

1.2.3.1. Mol-kopuru totala ez da aldatzen

1.2.3.1.1. n (oreka) = n (hasiera)

1.2.4. Kontzentrazio totalarekin:

1.2.4.1. Kontzentrazio totala ez da aldatzen

1.2.4.1.1. c (oreka) = c (hasiera)

1.2.5. Presio totalarekin:

1.2.5.1. Presio totala ez da aldatzen

1.2.5.1.1. p (oreka) = p (hasiera)

1.2.6. Le Châtelier-en printzipioarekin:

1.2.6.1. Bolumena aldatu eta ondorioz presio totala aldatzen denean...

1.2.6.1.1. Sistemak orekan jarraitzen du

1.3. delta (n) = 0 kasuaren adibide arruntenak

1.3.1. Kloro + hidrogeno

1.3.2. Iodo + hidrogeno ...

1.3.3. karbono monoxido + ura