Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Count on me by Mind Map: Count on me

1. Specifikacije

1.1. ime produkta

1.1.1. Count on me

1.2. 2. Uvod

1.3. 3.Opći opis sustava

1.3.1. zahtjevi vanjskog sučelja

1.3.1.1. case/activity diagram(?)!!!

1.3.1.2. forma i položaj objekata

1.3.1.3. hardware

1.3.1.3.1. Tablet

1.3.1.3.2. Mobitel

1.3.1.4. OS compatibility

1.3.1.4.1. Android

1.3.2. Atributi softverskog produkta

1.3.2.1. pouzdanost i točnost

1.3.2.2. dostupnost, brzina i vrijeme odziva

1.3.2.2.1. Google play

1.3.2.3. uporabljivost

1.4. 4. Specifični zahtjevi

1.4.1. Štoperica

1.4.1.1. Glasovna obavijest svaku minutu

1.4.1.2. Reset tipka

1.4.1.3. START/PAUSE tipka

1.4.1.3.1. zamjena između njih u o potrebnom vremenu

1.4.1.4. ekran

1.4.1.5. zapisivanje lapova, tipka "Lap"

1.4.1.6. ready,set,go, odbrojavanje od 3, zvucni signal

1.4.2. Odbrojavanje

1.4.2.1. veza izmedu štoperice i odbrojavanja u gornjoj traci ili slide desno

1.4.2.2. glasovna obavijest na kraju PIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1.4.2.3. "ekran" , način unosa vremena (pritiskom na sam ekran, +/- namjesanje na zeljeno vrijeme)

1.4.2.4. Ready,set,go opcija

1.4.2.4.1. poseban prozor ili u glavnom brojaču odbrojavanje 3,2,1, GO

1.4.2.5. Točnost, (sat,minuta,sekunda,msekunda?)

1.4.2.6. Reset tipka

1.4.2.7. Start tipka (promjena na stop nakon pritiska)

2. Projektni plan

2.1. Odabir modela žcpp

2.1.1. inkrementalni

2.2. INSPEKCIJA projektnog plana

3. ime

3.1. Strike Counter

3.2. Baymuno

3.3. Banano

4. aplikacijice

4.1. Main menu

4.2. Brojač

4.3. nogomet

4.4. kosarka

4.5. kockica do 6 i 12

4.6. štoperica

4.7. odbrojavanje

4.8. pikado

4.9. bela

4.10. trešeta

4.11. CUSTOM

5. Dizajn

5.1. zvukovi

5.2. slike

5.3. IKONA

6. Testiranje

6.1. TESTNI PLAN

7. IMPLEMENTACIJA