HA azidoa 150 mL 0.2 M eta %3 disoziatuta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HA azidoa 150 mL 0.2 M eta %3 disoziatuta by Mind Map: HA azidoa 150 mL 0.2 M eta %3 disoziatuta

1. Zenbatekoa da Ka?

1.1. TAULA...

1.1.1. Materiaren balantzearen taula

1.1.1.1. Taula

1.2. KONSTANTEAREN BALIOA ...

1.2.1. Ka

2. Zenbatekoa da hidronio ioiaren kontzentrazioa?

2.1. [H3O+] = [A-] = ...

2.1.1. ...

3. Zenbatekoa da pH-a?

3.1. pH

4. Zenbat mol OH- behar dira azidoa neutralizatzeko?

4.1. KONTUZ!

4.1.1. EZIN DA ERABILI AZIDOAK URETAN ASKATZEN DITUEN HIDRONIO-KOPURUA!!!

4.1.1.1. NEUTRALIZAZIOAN AZIDO GUZTIA DISOZIATZEN DA, NAHIZ ETA AHULA IZAN.

4.1.1.1.1. n (OH-)

5. Zenbat mol hidronio daude?

5.1. mol-kopurua = molaritatea * bolumena

5.1.1. n ...

6. Zenbatekoa da azidoaren kontzentrazioa?

6.1. [HA] = ...

6.1.1. ...

6.2. [A-] = ...

6.2.1. ...

6.3. [HA] + [A-] = ...

6.3.1. 0.2 M

7. Zer gertatzen da disoziazio-graduarekin ura gehitzen bada?

7.1. Disoziazio-gradua handitu egiten da ...

7.1.1. alfa > 0.03

8. Zer gertatzen da pH-rekin ura gehitzen bada?

8.1. pH-a 7-rantz desplazatzen da

8.1.1. Hau da, pH-a handitu egiten da