marxismi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
marxismi by Mind Map: marxismi

1. ideologia

1.1. arvot

1.2. ideat

1.3. subjekti

1.4. uusintaminen

1.4.1. sosiaaliset suhteet

2. hegemonia

2.1. konfliktit

2.2. intellektuellit

2.3. kansalaisyhteiskunta

2.4. suostumus

2.4.1. vastahegemonia

3. kulttuuri

3.1. populaarikulttuuri

3.2. massamedia

3.2.1. legitimointi

3.2.2. tieto

3.2.2.1. levittäminen

3.2.2.2. hallinta

3.2.3. sosialisaatio

4. kapitalismi

4.1. markkinat

4.2. taloudellinen determinismi

4.3. tuotanto

5. luokka

5.1. luokkataistelu

5.1.1. hallitseva

5.1.2. alistettu

5.2. valtasuhteet

6. perusta-ylärakenne

6.1. kuvitteellinen

6.1.1. säännöt

6.1.2. normit

6.1.3. ideologia

6.2. materiaalinen

6.2.1. omistajuus

6.2.2. talous