Postmodernismi ja populaarikulttuuri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Postmodernismi ja populaarikulttuuri by Mind Map: Postmodernismi ja populaarikulttuuri

1. Mitä postmodernismi on?

1.1. 1. Kuvailee tilaa jossa massamedia ja populaarikulttuuri ovat tärkeimpiä instituutioita

1.1.1. Hallitsevat ja muokkaavat sosiaalisia suhteita ja käsityksiä itsestämme ja ympäristöstämme

1.1.2. Yritys ymmärtää median muokkaamaa yhteiskuntaa

1.2. 2. Painotus tyyliin sisällön kustannuksella

1.3. 3. Taide ja populaarikulttuuri vaikeampi erottaa

1.3.1. Taide kaupallistuu

1.4. 4. Käsitykset ajasta ja etäisyydestä hämärtyvät

1.5. 5. Metanarratiivin vähentyminen

1.5.1. esim. uskonto ja tiede

1.5.2. Postmodrenismi: Ei olemassa absoluuttista totuutta

2. Tunnuspiirteitä nykyaikaiselle populaarikulttuurille

2.1. Tyylien ja aikakausien yhdistely

2.2. Intertekstuaalisuus

2.3. Visuaalisuus

2.4. Retronostalgia

3. Postmodernismin nousu

3.1. Kulutus ja mediasaturaatio

3.1.1. Kapitalismi

3.1.1.1. Hedonismi

3.1.1.2. Tyyli

3.1.2. Mainokset osana kulttuuria

3.2. Keskiluokan uudet ammatit

3.3. Kollektiivisista identiteeteistä yksilöidentiteetteihin

4. Kritiikki

4.1. Postmodernismikin on metanarratiivi

4.2. Median roolin liioittelu

4.3. Ajan ja etäisyyden käsittämisen muutos ei koske kaikkia ryhmiä/alueita

5. Teoreettinen kehitys

5.1. Diskurssi ja populaarikulttuuri

5.1.1. Median kuluttajille tarjotaan vain halutunlaisia diskursseja

5.2. Dialoginen lähestymistapa

5.2.1. Tekstin ja yleisön väl. suhde

5.2.2. Median kuluttaja aktiivisempi

5.3. Kulttuurinen populismi

5.3.1. Tavallisten ihmisten kokemusten korostaminen