Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Plus-klas didactiek SWOT Analyse by Mind Map: Plus-klas didactiek SWOT Analyse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Plus-klas didactiek SWOT Analyse

Also known as the TOWS Matrix.  SWOT Analysis is an but powerful guide for analyzing a company"s Strengths and Weaknesses, and the Opportunities and Threats a company might encounter. Enables a company to focus on strengths, minimize threats, and take advantage of opportunities. SWOT Analysis can be used for a variety of assessments including: business ideas, opportunities or business plans your company (its position in the market, commercial viability, etc) your competition sales distribution methods products or brands strategic options evaluations of product portfolio evaluations of investment portfolio opportunities to make an acquisition potential partnerships changing a supplier outsourcing a service, activity or resource    

Geïnvesteerde tijd bijhouden en indien product naar genoegen betaling achteraf, in natura of in tijd.

Pilot om belangrijke leerling–vaardigheden in te bedden in vak-curricula

vervolgens in de rest van school te doen invoeren.

Omdat van te voren NIETS is "dood"geregeld kans om vanaf de grond iets moois te maken.

Liever 3 zaken goed dan 10 half

Strengths

creatief team

Goede technische infrastructuur

Wens te komen tot een "kwaliteitsproduct"

Frisse start: geen grenzen, out-of-the-box

Leiderschap

Ondersteunend team mensen, naast "uitvoerders"

voldoende overlegmomenten gepland

Uitgangspunten helder

Weaknesses

In welk lokaal gaat WKXL gehuisvest worden?

Team is (nog) geen team

Niet planmatig opgezet

Als geen laptops: nog tot januari computerlokalen moeten bespreken

Opportunities

Internationale contacten geeft kansen op gemotiveerde leerlingen

Sterk PR-middel

déjà vu

omdat algemene kennis van e-didactiek en internationaal samenwerkend leren niet groot is, kan veel vanaf de grond worden opgebouwd.

Kans om via de Wiki(s) fysiek en virtueel samenwerken in balans te brengen/krijgen

Threats

Onduidelijkheid regelingen laptops

Onduidelijkheid regeling discipline leerlingen

ouihoiu

ARBO-dienst en laptops?

lhjbhj

Zoveel (digitale) leereenheden dat overzicht verdwijnt en kwantiteit kwaliteit overstijgt

Klas wordt solitair van de andere klassen / school