Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Plus-klas didactiek SWOT Analyse by Mind Map: Plus-klas didactiek
SWOT Analyse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Plus-klas didactiek SWOT Analyse

Also known as the TOWS Matrix.  SWOT Analysis is an but powerful guide for analyzing a company"s Strengths and Weaknesses, and the Opportunities and Threats a company might encounter. Enables a company to focus on strengths, minimize threats, and take advantage of opportunities. SWOT Analysis can be used for a variety of assessments including: business ideas, opportunities or business plans your company (its position in the market, commercial viability, etc) your competition sales distribution methods products or brands strategic options evaluations of product portfolio evaluations of investment portfolio opportunities to make an acquisition potential partnerships changing a supplier outsourcing a service, activity or resource    

Strengths

creatief team

voorbeeld: lunch met kinderen op dag 1. Kennismaken, in contact.

Goede technische infrastructuur

Wens te komen tot een "kwaliteitsproduct"

Frisse start: geen grenzen, out-of-the-box

Leiderschap

Ondersteunend team mensen, naast "uitvoerders"

Digitale didactiek, Dico, APS - edidactiek

projecten

internationalisering

O-team

ICT-helpdesk, Dico, Bob

voldoende overlegmomenten gepland

thema-coordinatoren

Internationalisering

onderwijzend team

Uitgangspunten helder

fouten maken mag niet alleen, maar moet ook

binnen de thema's zijn de coordinatoren leidend en de vakdocenten voedend en ondersteunend

Geïnvesteerde tijd bijhouden en indien product naar genoegen betaling achteraf, in natura of in tijd.

Weaknesses

In welk lokaal gaat WKXL gehuisvest worden?

Wat wordt de inrichting?, eigen keuze leerlingen?, folio - faciliteiten, ICT-faciliteiten?

Team is (nog) geen team

Niet planmatig opgezet

taken en rollen helder naar elkaar benoemen

Kies per activiteit of vakcurriculum leidend leidend is, of dat thema leidend is en een vak 'dienstbaar'

Opportunities

Internationale contacten geeft kansen op gemotiveerde leerlingen

Investeer in een netwerk van betrouwbare buitenlandse partners

Sterk PR-middel

Als dit lukt!!

déjà vu

Pilot om belangrijke leerling–vaardigheden in te bedden in vak-curricula

vervolgens in de rest van school te doen invoeren.

Leerlingen weten al veel

ICT-vaardigheden

Algemene kennis

Omdat van te voren NIETS is "dood"geregeld kans om vanaf de grond iets moois te maken.

Liever 3 zaken goed dan 10 half

omdat algemene kennis van e-didactiek en internationaal samenwerkend leren niet groot is, kan veel vanaf de grond worden opgebouwd.

Kans om via de Wiki(s) fysiek en virtueel samenwerken in balans te brengen/krijgen

producten overzichtelijk opbergen

proces (mensen - activiteiten) vastleggen.

Threats

Als geen laptops: nog tot januari computerlokalen moeten bespreken

Onduidelijkheid regelingen laptops

eigendom leerling of school?

Licenties software op computers of "clouds" ?

Leerlingen alleen achter de laptops?, filters?, veiligheid?

Onduidelijkheid regeling discipline leerlingen

ouihoiu

Classroom - control software? Duur!

" Kleppen dicht"

Commitment van docenten voor 3 jaar: hoe is dit geregeld?

opvolging tweede en derde jaar

Voorbereiding bovenbouwdocenten - m.n. science gerelateerd!

ARBO-dienst en laptops?

lhjbhj

Zoveel (digitale) leereenheden dat overzicht verdwijnt en kwantiteit kwaliteit overstijgt

Waar berg je digi-materialen op?, WIKI!

Hoe deel je aanpassingen en gebruikerservaringen met dat materiaal?, WIKI!

Klas wordt solitair van de andere klassen / school

Mogelijke oplossingen, Gezamenlijke activiteiten organiseren, gezamenlijke lesactiviteiten, Brugklaskamp, Geen apart lokaal maar losse laptops