Plus-klas didactiek SWOT Analyse

Analyse projects, markets and competition using the SWOT method

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plus-klas didactiek SWOT Analyse by Mind Map: Plus-klas didactiek SWOT Analyse

1. Internationale contacten geeft kansen op gemotiveerde leerlingen

1.1. Investeer in een netwerk van betrouwbare buitenlandse partners

2. Geïnvesteerde tijd bijhouden en indien product naar genoegen betaling achteraf, in natura of in tijd.

3. Pilot om belangrijke leerling–vaardigheden in te bedden in vak-curricula

3.1. vervolgens in de rest van school te doen invoeren.

4. Omdat van te voren NIETS is "dood"geregeld kans om vanaf de grond iets moois te maken.

4.1. Liever 3 zaken goed dan 10 half

5. Strengths

5.1. creatief team

5.1.1. voorbeeld: lunch met kinderen op dag 1. Kennismaken, in contact.

5.2. Goede technische infrastructuur

5.3. Wens te komen tot een "kwaliteitsproduct"

5.4. Frisse start: geen grenzen, out-of-the-box

5.5. Leiderschap

5.6. Ondersteunend team mensen, naast "uitvoerders"

5.6.1. Digitale didactiek

5.6.1.1. Dico

5.6.1.2. APS - edidactiek

5.6.2. projecten

5.6.3. internationalisering

5.6.4. O-team

5.6.5. ICT-helpdesk

5.6.5.1. Dico

5.6.5.2. Bob

5.7. voldoende overlegmomenten gepland

5.7.1. thema-coordinatoren

5.7.2. Internationalisering

5.7.3. onderwijzend team

5.8. Uitgangspunten helder

5.8.1. fouten maken mag niet alleen, maar moet ook

5.8.2. binnen de thema's zijn de coordinatoren leidend en de vakdocenten voedend en ondersteunend

6. Weaknesses

6.1. In welk lokaal gaat WKXL gehuisvest worden?

6.1.1. Wat wordt de inrichting?

6.1.1.1. eigen keuze leerlingen?

6.1.1.2. folio - faciliteiten

6.1.1.3. ICT-faciliteiten?

6.2. Team is (nog) geen team

6.3. Niet planmatig opgezet

6.3.1. taken en rollen helder naar elkaar benoemen

6.3.2. Kies per activiteit of vakcurriculum leidend leidend is, of dat thema leidend is en een vak 'dienstbaar'

6.4. Als geen laptops: nog tot januari computerlokalen moeten bespreken

7. Opportunities

7.1. Sterk PR-middel

7.1.1. Als dit lukt!!

7.2. déjà vu

7.2.1. Leerlingen weten al veel

7.2.1.1. ICT-vaardigheden

7.2.1.2. Algemene kennis

7.3. omdat algemene kennis van e-didactiek en internationaal samenwerkend leren niet groot is, kan veel vanaf de grond worden opgebouwd.

7.4. Kans om via de Wiki(s) fysiek en virtueel samenwerken in balans te brengen/krijgen

7.4.1. producten overzichtelijk opbergen

7.4.2. proces (mensen - activiteiten) vastleggen.

8. Threats

8.1. Onduidelijkheid regelingen laptops

8.1.1. eigendom leerling of school?

8.1.2. Licenties software op computers of "clouds" ?

8.1.3. Leerlingen alleen achter de laptops?

8.1.3.1. filters?

8.1.3.2. veiligheid?

8.2. Onduidelijkheid regeling discipline leerlingen

8.2.1. Classroom - control software? Duur!

8.2.2. " Kleppen dicht"

8.2.3. Commitment van docenten voor 3 jaar: hoe is dit geregeld?

8.2.3.1. opvolging tweede en derde jaar

8.2.3.2. Voorbereiding bovenbouwdocenten - m.n. science gerelateerd!

8.3. ARBO-dienst en laptops?

8.4. Zoveel (digitale) leereenheden dat overzicht verdwijnt en kwantiteit kwaliteit overstijgt

8.4.1. Waar berg je digi-materialen op?

8.4.1.1. WIKI!

8.4.2. Hoe deel je aanpassingen en gebruikerservaringen met dat materiaal?

8.4.2.1. WIKI!

8.5. Klas wordt solitair van de andere klassen / school

8.5.1. Mogelijke oplossingen

8.5.1.1. Gezamenlijke activiteiten organiseren

8.5.1.2. gezamenlijke lesactiviteiten

8.5.1.2.1. Geen apart lokaal maar losse laptops

8.5.1.3. Brugklaskamp