HA azido sendoa 150 mL 0.2 M

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HA azido sendoa 150 mL 0.2 M by Mind Map: HA azido sendoa 150 mL 0.2 M

1. Zenbatekoa da disoziazio-gradua?

1.1. Guztiz disoziatzen da ...

1.1.1. alfa = ...

1.1.1.1. alfa = 1

1.1.1.2. alfa = % 100

2. Zenbatekoa da hidronio ioien kontzentrazioa?

2.1. [H3O+] = [HA (hasiera)] = ...

2.1.1. 0.2 M

3. Zenbatekoa da pH-a?

3.1. pH = - log [H3O+] = ...

3.1.1. pH = 0,7

4. Zenbat mol hidronio daude?

4.1. n ...

5. Zer gertatzen da disoziazio-graduarekin ura gehitzen bada?

5.1. Ez da aldatzen

5.1.1. alfa = 1 (%100)

6. Zer gertatzen da pH-rekin ura gehitzen bada?

6.1. pH-a 7-rantz desplazatzen da

6.1.1. Hau da, pH-a handitu egiten da

6.2. pH aldatzen da era honetan ...

6.2.1. pH-a unitate bat igotzeko 10 aldiz diluitu behar da

6.2.2. Kontzentrazioa erdira jeistean pH-a 0,3 unitate igotzen da

7. Zenbat protoi askatzen ditu azido-molekula bakoitzak?

7.1. Protoi bat ...

7.1.1. Azido MONOPROTIKOA da