Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

eNaplata & CF (case study) by Mind Map: eNaplata & CF 
(case study)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

eNaplata & CF (case study)

Kako je bilo?

Poslovi naplate su bila koncetrisani u Direkciji firme

Parametri naplata

% Prosječna naplata

Ograničenja kod prodaje

Nejasne kartice, prodavci traže/imaju opravdanje...

Problemi u sistemu izvještavanja

Problemi u knjizenju

Problemi koji utiču na rezultat firme

Ispravke i rezerve ...

Rješenje

Reorganizacija

Decentralizacija poslova naplate

Tehnologija

Worknet Web OSS

Sada benefiti

Angažovanje više zaposlenih na poslovima naplate

Dijagram (topologija) - org šema radnim mjesta koja se bave naplatom

Veći pritisak na naplatu

Više se vodi računa prilikom prodaje....

Odgovornost

Unaprijedjeno administriranje problematičnih klijenata

Podsjetnici za dužnike (npr. 7 dana po dospijeću duga)

Opomena pred utuženje

Utuženje i praćenje procesa

Koordinacija sa advokatskim kancelarijama

Sistem izvještaja

Tabelarni i grafičiki prikazi

Trendovski izvještaji

Uštede

Viša produktivnost: uštede u radu, od knjiženja, prodaje...

Pozitivan uticaj na CF

Analiza ROI

Uticaj na rezultat

Veća prodaja (usled bolje naplate)

Niža stopa ispravki, rezervacija

Kvalitetniji odnos prema klijnetima

Pravci daljeg razvoja

CF Integracija

Obračun rezultata...

Ispravke & Rezervacije

- obračun - scenario simulacija