Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

eNaplata & CF (case study) by Mind Map: eNaplata & CF 
(case study)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

eNaplata & CF (case study)

Kako je bilo?

Poslovi naplate su bila koncetrisani u Direkciji firme

Parametri naplata

% Prosječna naplata

Ograničenja kod prodaje

Nejasne kartice, prodavci traže/imaju opravdanje...

Problemi u sistemu izvještavanja

Problemi u knjizenju

Problemi koji utiču na rezultat firme

Ispravke i rezerve ...

Rješenje

Reorganizacija

Decentralizacija poslova naplate

Tehnologija

Worknet Web OSS

Sada benefiti

Angažovanje više zaposlenih na poslovima naplate

Dijagram (topologija) - org šema radnim mjesta koja se bave naplatom

Veći pritisak na naplatu

Više se vodi računa prilikom prodaje....

Odgovornost

Unaprijedjeno administriranje problematičnih klijenata

Podsjetnici za dužnike (npr. 7 dana po dospijeću duga)

Opomena pred utuženje

Utuženje i praćenje procesa

Koordinacija sa advokatskim kancelarijama

Sistem izvještaja

Tabelarni i grafičiki prikazi

Trendovski izvještaji

Uštede

Viša produktivnost: uštede u radu, od knjiženja, prodaje...

Pozitivan uticaj na CF

Analiza ROI

Uticaj na rezultat

Veća prodaja (usled bolje naplate)

Niža stopa ispravki, rezervacija

Kvalitetniji odnos prema klijnetima

Pravci daljeg razvoja

CF Integracija

Obračun rezultata...

Ispravke & Rezervacije

- obračun - scenario simulacija