eNaplata & CF (case study)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
eNaplata & CF (case study) by Mind Map: eNaplata & CF  (case study)

1. Kako je bilo?

1.1. Poslovi naplate su bila koncetrisani u Direkciji firme

1.2. Parametri naplata

1.2.1. % Prosječna naplata

1.3. Ograničenja kod prodaje

1.3.1. Nejasne kartice, prodavci traže/imaju opravdanje...

1.4. Problemi u sistemu izvještavanja

1.5. Problemi u knjizenju

1.6. Problemi koji utiču na rezultat firme

1.6.1. Ispravke i rezerve ...

2. Rješenje

2.1. Reorganizacija

2.1.1. Decentralizacija poslova naplate

2.2. Tehnologija

2.2.1. Worknet Web OSS

3. Sada benefiti

3.1. Angažovanje više zaposlenih na poslovima naplate

3.1.1. Veći pritisak na naplatu

3.1.2. Više se vodi računa prilikom prodaje....

3.1.3. Odgovornost

3.2. Unaprijedjeno administriranje problematičnih klijenata

3.2.1. Podsjetnici za dužnike (npr. 7 dana po dospijeću duga)

3.2.2. Opomena pred utuženje

3.2.3. Utuženje i praćenje procesa

3.2.4. Koordinacija sa advokatskim kancelarijama

3.3. Sistem izvještaja

3.3.1. Tabelarni i grafičiki prikazi

3.3.2. Trendovski izvještaji

3.4. Uštede

3.4.1. Viša produktivnost: uštede u radu, od knjiženja, prodaje...

3.4.2. Pozitivan uticaj na CF

3.4.3. Analiza ROI

3.5. Uticaj na rezultat

3.5.1. Veća prodaja (usled bolje naplate)

3.5.2. Niža stopa ispravki, rezervacija

3.6. Kvalitetniji odnos prema klijnetima

4. Pravci daljeg razvoja

4.1. CF Integracija

4.2. Obračun rezultata...

4.3. Ispravke & Rezervacije