Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Речення by Mind Map: Речення
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Речення

Складні

Сполучникові

Складносурядні

Складнопідрядні

Безсполучникові

Прості

За метою висловлювання

Розповідні

Питальні

Спонукальні

За інтонацією (емоційним забарвленням)

Окличні

Неокличні

За складом граматичної основи

Двоскладні

Односкладні, Називні, Означено-особові, Неозначено-особові, Узагальнено-особові, Безособові

За наявністю чи відсутністю другорядних членів

Поширені

Непоширені

За наявністю необхідних членів речення

Повні

Неповні