Речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Речення by Mind Map: Речення

1. Складні

1.1. Сполучникові

1.1.1. Складносурядні

1.1.2. Складнопідрядні

1.2. Безсполучникові

2. Прості

2.1. За метою висловлювання

2.1.1. Розповідні

2.1.2. Питальні

2.1.3. Спонукальні

2.2. За інтонацією (емоційним забарвленням)

2.2.1. Окличні

2.2.2. Неокличні

2.3. За складом граматичної основи

2.3.1. Двоскладні

2.3.2. Односкладні

2.3.2.1. Називні

2.3.2.2. Означено-особові

2.3.2.3. Неозначено-особові

2.3.2.4. Узагальнено-особові

2.3.2.5. Безособові

2.4. За наявністю чи відсутністю другорядних членів

2.4.1. Поширені

2.4.2. Непоширені

2.5. За наявністю необхідних членів речення

2.5.1. Повні

2.5.2. Неповні