Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Речення by Mind Map: Речення
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Речення

Складні

Сполучникові

Складносурядні

Складнопідрядні

Безсполучникові

Прості

За метою висловлювання

Розповідні

Питальні

Спонукальні

За інтонацією (емоційним забарвленням)

Окличні

Неокличні

За складом граматичної основи

Двоскладні

Односкладні, Називні, Означено-особові, Неозначено-особові, Узагальнено-особові, Безособові

За наявністю чи відсутністю другорядних членів

Поширені

Непоширені

За наявністю необхідних членів речення

Повні

Неповні