Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De Europese vorsten strijden om de macht by Mind Map: De Europese vorsten strijden
om de macht
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

De Europese vorsten strijden om de macht

Frankrijk

Het huis Capet

komt in de 9e eeuw aan de macht na de Karolingers

eerst, zwak koningschap, enkel kroondomein onder controle, kieskoningschap, grote concurrentie van andere adellijke families, Plantagenet

later, versterking van het centrale gezag van de koning, Capetingers maken het koningschap erfelijk, koning controleert de kerk, Gallicaanse kerk, Franse staatskerk, koning benoemt de bisschoppen, paus verhuist naar Avignon tijdens het Westers schisma, Slag bij Bouvines (1214), de Capetingers verslaan het bondgenootschap van de Plantagenets, de Duitse keizer en de graaf van Vlaanderen, nu de macht van de Plantagenets gebroken is versterken de Capetingers hun macht in heel Frankrijk, Centrale instellingen, adel wordt hierin vervangen door ambtenaren, beter te manipuleren door de koning, Parlement van Parijs, hooggerechtshof, Staten-Generaal, standenvertegenwoordiging, vertegenwoordigt de drie standen uit heel het land, nog niet democratisch (!): derde stand ondervertegenwoordigd, wordt door de Franse koningen onder controle gehouden

Engeland

slag bij Hastings (1066)

Willem de Veroveraar, hertog van Normandië, verslaat de Angelsaksische adel onder leiding van koning Harald en wordt koning van Engeland, tapijt van Bayeux (ca. 70 m lang), Willem stelt eigen Normandische leenmannen aan in Engeland, Frans culinair vocabulaire in de Engelse taal voor typisch "aristocratische" producten, leenstelsel komt in crisis, Engelse koning is tegelijk concurrent en leenman van de Franse koning, groeiend conflict tussen Engeland en Frankrijk

slag van Bouvines (1214)

nederlaag van de Plantagenets in Frankrijk, verliezen bijna al hun bezittingen in Frankrijk

Jan "zonder land" moet de Magna Charta ondertekenen (1215), eerste grondwet van Europa, ook de koning moet zich houden aan deze hoogste wet (= constitutionalisme), inhoud, vrijheid van de kerk in Engeland wordt op papier gezet, vrijheid van de steden wordt bevestigd, geen willekeurige belastingen meer, belastingen worden toegestaan of afgekeurd door een permanente vergadering die uit twee deelvergaderingen bestaat (tweekalmerstelsel), het parlement, house of lords, hoge adel (+ clerus), house of commons, lage adel (+ clerus), geen willekeurige arrestaties meer (habeas corpus)

Honderdjarige Oorlog (1337-1453)

oorzaken, Filps van Valois (Valois = opvolgers van de Capetingers) breidt zijn macht gevoelig uit in Frankrijk, de Engelse koning, Edward III, vreest zijn Franse bezittingen kwijt te spelen

verloop, de Engelsen winnen eerst terrein met behulp van hun longbowmen, de tussenkomst van Jeanne d'Arc zorgt voor een keerpunt, de Franse koningen veroveren alle Franse bezittingen van de Engelse koning (UITZ: Calais)

Duitse Rijk

Ottonen-dynastie neemt de macht over van de Karolingers

herstellen het keizerschap in ere, Duitse rijk omvat alle Duitstalige gebieden (D, SUI, AUT) en gebieden in Noord-Italië, Heilig Roomse Rijk

de Ottonen krijgen concurrentie van hun eigen machtige vazallen

hun macht wordt gebroken tijdens de investituurstrijd