Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

7di030 De organisatie ter ondersteuning van de 6 projecten en 7e reflectiedag by Mind Map: 7di030  De organisatie ter
ondersteuning van de 6 projecten en 7e
reflectiedag
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

7di030 De organisatie ter ondersteuning van de 6 projecten en 7e reflectiedag

kernteam7di030

stadcoordinator

procesbegeleiding

zwengelt aan, inspireert, brengt bij elkaar, netwerken

taken zien en invullen met mensen

kernteamregelaar

bijeenkomsten kernteam regelen

communicatieman

communicatie intern

communicatie richting landelijk

communicatietools bijhouden

communicatie richting publiek (twitter, bloggen)

zichtbaarheidsstrateeg

perscontact

meedenken over maximale zichtbaarheid 7di030

netwerker & assistent -zorg, -duurzaam, -onderwijs

Algemeen netwerken voor 7di030, met extra nadruk op zorg, duurzaamheid en onderwijs

netwerker & assistent andere drie thema's

algemeen netwerken voor 7di030 met extra nadruk op de andere drie thema's

coördinator 7e dag

overleg voeren met de themateams over de reflectie ervan op de 7e dag

een overkoepelend idee verzinnen en organiseren voor de 7e dag

themateams

themateam zorg

teamkwartiermaker, zwengelt aan, inspireert, brengt bij elkaar, netwerken, communiceert richting kernteam en landelijk

teamregelaar, brengt team bij elkaar en ondersteunt, communicatie intern in team

themavisionair, visie op het thema zorg

themaexpert, expertise op het thema zorg

themaorganisator, stuurt project en mensen daarin aan

zichtbaarheidsstrateeg thema zorg, let op zichtbaarheidskansen thema en project

organisator thema en projectreflectie ZORG op 7e dag, communiceert tussen themateam zorg en themateam 7e dag

themateam onderwijs

zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

themateam duurzaamheid

zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

themateam 4

zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

themateam 5

zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

themateam 6

zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

themateam 7e dag

de organisatoren uit de themateams die zich bezig houden met de reflectie over hun thema/project op de 7e dag

coördinator 7e dag