7di030 De organisatie ter ondersteuning van de 6 projecten en 7e reflectiedag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
7di030 De organisatie ter ondersteuning van de 6 projecten en 7e reflectiedag by Mind Map: 7di030  De organisatie ter ondersteuning van de 6 projecten en 7e reflectiedag

1. kernteam7di030

1.1. stadcoordinator

1.1.1. procesbegeleiding

1.1.2. zwengelt aan, inspireert, brengt bij elkaar, netwerken

1.1.3. taken zien en invullen met mensen

1.2. kernteamregelaar

1.2.1. bijeenkomsten kernteam regelen

1.3. communicatieman

1.3.1. communicatie intern

1.3.2. communicatie richting landelijk

1.3.3. communicatietools bijhouden

1.3.4. communicatie richting publiek (twitter, bloggen)

1.4. zichtbaarheidsstrateeg

1.4.1. perscontact

1.4.2. meedenken over maximale zichtbaarheid 7di030

1.5. netwerker & assistent -zorg, -duurzaam, -onderwijs

1.5.1. Algemeen netwerken voor 7di030, met extra nadruk op zorg, duurzaamheid en onderwijs

1.6. netwerker & assistent andere drie thema's

1.6.1. algemeen netwerken voor 7di030 met extra nadruk op de andere drie thema's

1.7. coördinator 7e dag

1.7.1. overleg voeren met de themateams over de reflectie ervan op de 7e dag

1.7.2. een overkoepelend idee verzinnen en organiseren voor de 7e dag

2. themateams

2.1. themateam zorg

2.1.1. teamkwartiermaker

2.1.1.1. zwengelt aan, inspireert, brengt bij elkaar, netwerken

2.1.1.2. communiceert richting kernteam en landelijk

2.1.2. teamregelaar

2.1.2.1. brengt team bij elkaar en ondersteunt

2.1.2.2. communicatie intern in team

2.1.3. themavisionair

2.1.3.1. visie op het thema zorg

2.1.4. themaexpert

2.1.4.1. expertise op het thema zorg

2.1.5. themaorganisator

2.1.5.1. stuurt project en mensen daarin aan

2.1.6. zichtbaarheidsstrateeg thema zorg

2.1.6.1. let op zichtbaarheidskansen thema en project

2.1.7. organisator thema en projectreflectie ZORG op 7e dag

2.1.7.1. communiceert tussen themateam zorg en themateam 7e dag

2.2. themateam onderwijs

2.2.1. zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

2.3. themateam duurzaamheid

2.3.1. zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

2.4. themateam 4

2.4.1. zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

2.5. themateam 5

2.5.1. zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

2.6. themateam 6

2.6.1. zie voor mogelijke functies bij themateam zorg

2.7. themateam 7e dag

2.7.1. de organisatoren uit de themateams die zich bezig houden met de reflectie over hun thema/project op de 7e dag

2.7.2. coördinator 7e dag