Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Esko by Mind Map: Esko
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Esko

Tämä käsitekartta omista digituunaajan näkökulmistani on ensimmäinen kokeiluni Mindmeisterillä. Tavallisesti käytän CMapToolsia. GoogleDocsin mainio uutuus eli Piirto-dokumentti bugaa vielä hiukan, muuten olisin käyttänyt sitä.

oppiminen, mikä ihana tekosyy

oma oppiminen

formaali opiskelu, FM 2008 (HY), pedaopinnot ja tiedonhallinta, valm syksy 2010 (HY ja H-H), Mediakasvatuksen aineopinnot, alkaa syksy 2010 (HY)

nonformaali oppiminen, työhön liittyvät koulutukset, some-projektit ja parvitoiminta

informaali oppiminen, maksiimi: "googlaa se!", innostun uudesta yllyttämättäkin

oppia myös muille

opettajana toimiminen, ala-asteen opettajan sijaisena reilun vuoden, lukiokursseja (äidinkieli ja it) sekä päivälukiossa että etälukiossa, oman koulun opettajien opettaminen Second Lifeen ja sosiaaliseen mediaan

koulutus ja konsultointi, sosiaalisen median ja Second Lifen koulutusta sekä etänä että lähiopetuksena (lukiot, ammattikorkeakoulut, kesäyliopistot), Fronter-oppimisalustan käyttöönottokoulutuksia perus- ja toisella asteella 2008-2010, julkaisu-, kuvankäsittely- ja av-ohjelmistokoulutuksia 1990-luvun alkupuolelta saakka

projektihallinta ja käytäntöjen kehittäminen, Sotunki Second Lifessa, ks. http://bit.ly/sotunki-sl2 (video, 4 min), SomeOpisto-wiki ja sen käyttöönottotyöpaja, ks. http://someopisto.wikispaces.com, Organisaation verkkokurssien laatukriteerien luominen, ks. http://www.lius.fi/esko/studia/SotELu_laatukriteerit.pdf, messuprojektien yms. johto, esim. ITK2010 seminaariluennot ja oma osasto

toimialan luottamustoimet, Helsingin opetuslautakunta, varajäsen, Suutarilan yläasteen johtokunta, pj

"viestintä" on yksi näkökulma sosiaalisuuteen

organisaatioviestintä

oma toimisto Downtown publishing 1991-96, b2b-asiakkaita

esimerkkejä viestintähommistani: http://www.lius.fi/esko/pro/work.html

mainonta

b2b-puolen mainostoimistoissa copywriterina, art directorina ja projektijohdossa 1990-2002

mainostoimistossa karttuneet taidot hyödyksi myös koulupuolella mainonnan ja muun viestinnän tekemisessä

tärkein anti mainostoimistouralta: vahva ja luovuuteen kannustava tiimityö

toimitustyö: kokenut freelance-senttari ja mediatiedotteiden paukuttaja

tiedonrakentelu, "sitähän se kaikki on"

vertaisten värväys

identiteetit tuovat mukanaan sitoutumista

uudet näkökulmat opettavat koko ryhmää

jaettu ilo ja hyöty ovat kaksinkertaiset

verkoista löytyy kalaa!

verkon välineet antavat luovuudelle mahdollisuudet

20 VUOTTA SITTEN: Hypermediadekkarin kirjoitus ja ohjelmointi. Lukija saattoi toimia päähenkilö-etsivänä. Kun etsivä esimerkiksi pelasi jätkänshakkia itsensä kanssa puhelimessa jonottaessaan, lukijan pelistä riippui miten tarina jatkui. HY-opintoihin kirjoittamani tutkielma "teeman mahdollisuuksista hypertekstikerronnassa" herätti ansaittua huomiota.

10 VUOTTA SITTEN: Juttuja siitä kuinka median kuluttajat vaihtuvat tuottajiksi sekä erilaisia projekteja: http://www.kolumbus.fi/lius/esko/mediaverkko

MUUTAMA VUOSI SITTEN: Järjestin 40-vuotisbileet blogissa ja laskuri rekisteröi 5.4.2006 yli tuhat käyntiä; opettelin tekemään käsitekarttoja esimerkiksi romaanista Ruusun nimi: http://lius.fi/esko/studia/Nameoftherose_cmap.html

NYT: ks. http://eskolius.wikispaces.com sekä esim. http://www.slideshare.com/siliconeye, http://youtube.com > hae "eskolius", http://lius.fi/esko, Second Life: avatar Esko Levee

yhteisöllisyys

toimijoihin perustuvat verkostot, esim. http://facebook.com, http://qaiku.com

sisältöihin perustuvat yhteisölliset solmut, esim. http://piratepad.com, http://fillarifoorumi.fi (nimim. fiber)