ESQUEMA COLÒNIA VIDAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESQUEMA COLÒNIA VIDAL by Mind Map: ESQUEMA COLÒNIA VIDAL

1. FÀBRICA

1.1. - ECONOMAT: Hi venien menjar preparat per si a les dones no els hi donava temps de fer el menjar, però anaven puntualment perquè era car.

1.2. - CINEMA: Els diumenges a la tarda ficaven dues pel·lícules de religió.

1.3. - VIVENDA DELS TREBALLADORS: Pagaven 17 pessetes al mes.

1.4. - FORN DE PA: El pa era molt car en aquella època, per tant compraven una barra o dos al mes.

1.5. - NAU DE TELERS: Es treballaven 12 hores. Feien dos torns.

1.6. - CASAL DE LA DONA

1.7. - PEIXATERIA: Tenien un lloc per guardar el gel. Hi tenien uns determinats peixos perquè es conservaven molt bé, les sardines i el lluç.

1.8. - SAFAREIG DELS VIUS I ELS MORTS: Hi havien dos safareigs, un era on anaven les dones a rentar la roba, i l'altre per als malalts i als morts. Era l'únic lloc on les dones no estaven controlades per els homes.

1.9. - TURBINA: L'energia hidràulica s'aprofitava per moure la turbina, la qual feia moure tots els teler amb energia elèctrica.

1.10. - L'ESCOLA: Els nens estaven escolaritzats fins als 10 anys. Als 11 ja eren treballadors de la fàbrica.

1.11. - MÀQUINA DE VAPOR: Proporcionava la força motriu a tota la maquinària de la nau, per això se l'anomenava "la Burra". Transmetia el moviment a través d'un sistema d'embarrats. Va funcionar des de 1909 fins a 1914.

1.12. - LA BIBLIOTECA: Oferia llibres en règim de préstec i era de les més grans de la comarca.

1.13. - L'ESGLÉSIA: L'església tenia un paper clau en la vida de la colònia.

1.14. - DUTXES COMUNITÀRIES: Era l’única fàbrica que tenien bastant en conte la higiene a la colònia, per no agafar epidèmies. I l’única fàbrica de la comarca que hi tenia dues dutxes, a la fàbrica i a la zona colonial.

1.15. - CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA: Era on anaven a cobrar.

2. SOCIAL

2.1. - És dutxaven cada dissabte per anar els diumenges nets a missa

2.2. - A partir dels 10 anys els nens i nenes ja començaven a anar a la fàbrica a treballar i cobraven 8 pessetes.

2.3. - Dels 0 als 5 anys els nens anaven al casal de les dones, i dels 5 als 10 anaven a l’escola. Els nens que el professor considerés amb més capacitat els ensenyava més, per poder tenir càrrecs mes alts.

2.4. - Les nenes fins als 10 anys anaven al casal de les dones i allà els hi ensenyaven com s'havien de fer les feines de casa: netejar, cosir, cuinar, etc.

2.5. - Les dones treballaven 12 hores i cobraven 15 pessetes.

2.6. - Els homes treballaven 12 hores i cobraven 17 pessetes.

2.7. - Ja tenien biblioteca, i tenien més llibres que la del poble, ja feien préstecs de 15 dies. Les dones si volien llegir, havien de treure temps per llegir.

2.8. - Els allotjaments estaven a una distància determinada de la fàbrica per no sentir el soroll. Els habitatges es destinaven a famílies constituïdes per un mínim de tres membres. Cada pis dels treballadors tenien 80 metres quadrats.