Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Folkebevægelsen Podemos Danmark by Mind Map: Folkebevægelsen Podemos Danmark
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Folkebevægelsen Podemos Danmark

Geografiske cirkler

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Arbejdscirkler

Podemos Network Europe

Cirkel Nyt Demokrati

Podemos Miljø

Podemos Økonomi og finans

Café Podemos

Podemos Uddannelse

Boliger til at betale

Podemos Parti

Podemos UBI

Menneskerettigheder På Kanten

Landsmødet

Den daglige koordinering (DDK)

DDK Daglig koordinering vælges ved at der først vælges et forretningsudvalg på 7 bestående af 1 Formand for udvalget, 1 næst formand, 1 kasserer, 1 sekretær og 3 alm. medlemmer. Derefter vælges 13 yderligere medlemmer samt 5 suppleanter til DDK . De 5 suppleanter afgør selv suppleantrækkefølgen. Forretningsudvalget kan konstituere sig med politiske ordførere inden for forskellige emner/områder. incl. en overordnet politisk ordfører. Medlemmerne af DDK vælges en gang årligt af foreningens landsmøde, som er folkebevægelsens øverste myndighed og afholdes i september måned. Forretningsudvalget kan af et medlem samt 10 stillere indkaldes i åbent samråd i medlemsforummet. Hvis 2/3 af medlemmerne ønsker det er DDK forpligtet til at indkalde til ekstraordinært landsmøde med 30 dages varsel. Ordinært landsmøde indkaldes og arrangeres af DDK DDK fordeler efter valget kollektivt arbejdsopgaverne imellem sig. DDK kan mellem landsmøderne, efter behov, afholde online suppleringsvalg, hvis der mangler medlemmer i Daglig koordinering eller hvis der skal tages overordnede og mere principielle beslutninger eller justeringer af manifest og denne organisering/vedtægt. Daglig koordinerings opgaver: Der er fire hovedopgaver, der skal varetages løbende: • Udfærdigelse af regnskab og budget • Indkaldelse og ledelse af møder i koordinationscirklen • Tegning af organisationen udadtil • Sekretariatsfunktion DDK har de nævnte beføjelser og forventes derudover at være proaktiv i forhold til aktiviteter til fremme af Podemos sagen i det hele taget. Til de fire faste opgaver melder man sig og bliver godkendt af DDK. DDK kan også nedlægge en cirkel og/eller afsætte en cirkelkoordinator (se nedenfor) eller ekskludere et medlem af foreningen hvis disse ikke lever op til det de til en hver tid gældende regler og/eller manifestet forskriver. Alle medlemmer af folkebevægelsen kan indstille et medlem, en koordinator eller en cirkel til eksklusion.

Sociale medier

Facebook

Twitter

Google+