Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Engels literatuur by Mind Map: Engels literatuur
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Engels literatuur

Vroege middeleeuwen 450-1066

Geschiedenis

van 55 v.c. tot 450 n.c. Romeinen, In de 4e eeuw door de kelten bedreigd, 450 n.c. verlaten Engeland om land op vasteland te verdedigen, Romeinse Britten alleen, Worden aangevallen door Kelten van Schotland en Ierland, de Angles, de Saxons en de Jutes, Deze waren door de Hunnen verdreven: Migration of the peoples, Deze Anglo-saxon raiders werden settlers, Frequent oorlogen tussen leiders van de dorpen, Deze leiders omringden zich met jonge krijgers, Deze jonge krijgers werden beloond met wapens, waardevolle dingen en land voor hun loyaliteit, Loyaliteit was hoog gewaardeerd, Vooral boeren, 6e eeuw stuurde de paus monniken om ze te bekeren, Deze speelden een belangrijke rol, Maakten boeken in Latijn, Bede (673-735) schreef geschiedenis van de Anglo-saxons, The Anglo-Saxon Chronicle is boek dat alles bij houd, Ook Oud-Engelse Boeken, In de 7e eeuw waren bijna alle leiders Christen, 8e eeuw: Vikings, Kloosters waren doelwitten, Maakten gebruik van oorlogen tussen dorpen, Tot de 11e eeuw oorlog om de Engelse troon tussen Normandiërs, Scandinaviers en Anglo-saxons, William 'The Conqueror', Hertog van Normandie, werd koning na Battle of Hastings in 1066, Normandsche peroide, Wales, Schotland en Cornwall blijven onder gezag van Romeinse Britten

Beowulf (6e eeuw)

Achtergrond, Meest bekende Oud-Engelse verhaal, Groot-Brittanië in veel delen, Loyaliteit belangrijk, Mensen stierven jong, In Scandinavie, Migration of the peoples, Gaat over voorvaderen van Anglo-Saxons

Woordgebruik, Alliteratie, Twee halve en vier benadrukte klemtonen

Verhaal, Gaat over sterke man die beroemd is door het bevechten van monsters, Begint met geschiedenis van de familie van Koning Hrothgar, Als jonge held reist Beowulf van Geatland naar Heorot, het huis van Hrothgar om het monster Grendel en zijn moeder te doden om aanzien te krijgen, Nadat hij Grendel heeft gedood wordt hij koning omdat zijn oom Hygelac dood ging, Als koning wordt hij gedood door een draak, Wiglaf is de enige die hem hielp toen Beowulf met een draak vocht, Hij vermaant de andere krijgers dat ze Beowulf niet hielpen en verbant ze

Late middeleeuwen 1066-1500

Geschiedenis

1066 William the Conqueror werd koning van Engeland, Gaf Normandiërs hoge taken, Oud systeem van leiders en krijgers verdwijnt, Nieuw feodaal systeem, Drie klassen, Adel, Frans, Geestelijken, Latijn, Arbeiders, Engels, Nogal los van elkaar omdat adel Frans sprak en de arbeiders Engels, Adel bouwde kastelen om zichzelf te beschermen tegen rebellie en om hun kracht te laten zien, Religie speelde een grote rol, Memento Mori, je kan altijd dood gaan

1095 eerste kruistocht

1147 tweede kruistocht

1154 Nieuwe heerser: de Plantagenets, Zochten steeds meer macht, Leidde bijna tot een burgeroorlog

1215 Koning John tekent een verdrag dat de adel bepaalde privileges krijgt in ruil voor loyaliteit: de Magna Carta

1337 Koning Edward 3 begint oorlog met Frankrijk omdat hij claimde recht te hebben op de troon van Frankrijk, Dit duurde ongeveer 100 jaar ookwel de Hundred Year's War, Eindigde in 1453: Engelsen krijgen controle over Calais, Pas in 1801 gaf Engeland eindelijk de strijd om de Franse troon op

1348 de groei van de populatie eindigt door de Pest, De helft van de bevolking sterft, Grote werknemers tekorten, De werknemers die er waren gingen meer eisen stellen, Rebellie: The Peasant's Revolt, Koning Richard 2 stopt de rebellie in 1381, Leeg land, Grote economische neerval

1453 Interne machtsworstellingen, House of Lancaster, Rode roos, House of York, Witte roos, Veel gevechten door wisselende overname van de troon, Conflicten tussen 1455 en 1485 worden Wars of the Roses genoemd

1485 Wisseling van de macht naar de Tudors die tot 1603 regeerden, Franse invloed op cultuur, Duidelijk in Romanesque stijl in Kerken en Kloosters, Werd Gothisch, Literatuur, Franse taal: Roman de la Rose, Introductie van rijm, Pas in 14e eeuw taal van de normale mensen in literatuur, The Canterbury Tales, Morte d'Arthur, Vooral Fabels, Ballads en Romans

King Horn

Romance, Centraal karakter, een jonge held die zich op meerdere vlakken ontwikkeld tijdens het verhaal, Zijn ridderlijkheid, kracht en moed worden op de proef gesteld om het hart van zijn geliefde te winnen, Hij wordt bijgestaan door een goede vriend en heeft een grote tegenstander

Eind 13e eeuw

Simpel geschreven, Drie benadrukte klemtonen

Sir Gawain and the Green Knight

Romance

Laat 14e eeuw

4 delen

Verhaal, Begint op nieuwjaarsdag, feest, op het hof van koning Arthur, Feest wordt verstoord door een grote vreemdeling, Huid en kleding van vreemdeling zijn groen, Hij daagt de ridders van koning Arthur uit om zijn hoofd af te hakken met zijn bijl, Alleen sir Gawain neemt de uitdaging aan, Neef van de koning, Hij slaat het hoofd eraf en de grote vreemdeling zet zijn hoofd er weer op en beloofd dat hij Gawain precies een jaar en een dag later in de groene kapel zal ontmoeten, Degene die dat doet krijgt ook een slag van de bijl terug, precies een jaar en een dag later, Tien maanden later, op Allerheiligen, 1 november, Gawain belooft kuisheid en gaat op zoek naar de Groene Ridder, Kerstavond, Hij komt aan bij een kasteel waar hij een warm welkom krijgt, De gastheer en vrouw verleiden hem om wat langer bij hen te blijven aangezien de groene kapel toch dichtbij is, De gastheer organiseert een jachtpartij, De gastheer zegt tegen Gawain dat hij in het kasteel moet blijven omdat hij te moe is, Hij zegt ook tegen Gawain dat hij alles wat hij ontvangt aan het einde van de dag aan de gastheer moet geven, Gawain accepteert, Gawain wordt verleid door de gastvrouw, maar doet niks en krijgt een kus, Hij geeft de kus aan de gastheer, Volgende nacht krijgt hij twee kussen, Hij geeft twee kussen aan de gastheer, De nacht daarop krijgt hij drie kussen en een groene riem die hem tegen rampen beschermt, Hij geeft drie kussen aan de gastheer, maar niet de riem, Gawain komt aan bij de groene kapel met de groene riem, De groene ridder slaat met de bijl, maar Gawain duikt weg, De groene ridder zegt dat hij Gawain niet is omdat hij bang is, Gawain blijft dit keer staan en krijgt de bijl tegen zijn nek, De bijl doet niks behalve een krasje, De groene ridder maakt duidelijk dat hij de gastheer was en dat hij van de groene riem weet, Gawain geeft toe en de groene ridder vind het niet meer erg en ze gaan feesten

Geoffrey Chaucer

Canterbury Tales 1386, The Miller's Tale, Nicholas the Spark is verliefd op Alison en probeert haar over te halen van hem te houden, Ook Absalon houd van Alison, Alison en Nicholas liggen in bed en Absalon komt Alison bezoeken, Absalon vraagt om een kus van Alison, Alison steekt haar kont naar buiten en Absalon kust de kont, Daarna komt Absalon nog een keer en dan steekt Nicholas zijn kont naar buiten. Absalon vraagt om een teken en Nicholas laat een scheet dan steekt Absalon er een hete stok in, The Wife of Bath, Ze vertelt eerst over haar (al gestorven) vijfde man die een boek las over hoe je moeilijke vrouwen in bedwang kunt houden, Ze pakt het boek af en hij slaat haar, Ze zorgt ervoor dat hij haar de macht over alles geeft, Daarna vertelt ze het echte verhaal, Een ridder van koning Arthur verkracht een meisje, Hij moet als straf uitzoeken wat vrouwen echt willen binnen een jaar en een dag, Hij gaat op zoek naar het antwoord, maar vind niks tot hij een oude vrouw tegen komt, Hij belooft haar dat hij alles doet wat hij van haar vraagt als zij het antwoord geeft, Zij geeft als antwoord dat vrouwen complete controle over hun leven en over het leven van haar man willen, Hij geeft het antwoord aan de koningin en de oude vrouw komt opeens tevoorschijn en eist dat de ridder met haar trouwt, Hij moet wel, dus hij doet het en dan stelt zij hem een vraag:, Wil je een jonge, mooie vrouw die ontrouw is?, Of een oude lelijke vrouw die altijd trouw zal zijn, Hij antwoord dat zij het moet beslissen, Ze is blij met het antwoord omdat zij volledige controle krijgt en ze wordt een jonge vrouw die altijd trouw is, Achtergrond, Reis naar Canterbury, naar het graf van sint Thomas Becket, De herbergier die mee is heeft het idee om elkaar verhalen te vertellen en dat hij degene die het beste verhaal vertelt een gratis maaltijd geeft, Maar 22 van de 120 verhalen, 2 door elke reiziger op de heen en de terugreis

Geboren in 1343

Dood in 1400

Heeft zijn hele leven voor de staat gewerkt