Sumbangan Tamadun India

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sumbangan Tamadun India by Mind Map: Sumbangan Tamadun India

1. Sifat Keterbukaan

1.1. Sifat keterbukaan yang dibuktikan oleh tamadun ini dalam membuat hubungan dengan tamadun lain juga merupakan satu lagi aspek yang sangat penting

1.2. Tamadun Indus telah menunjukkan bahawa sesebuah masyarakat itu tidak mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain

1.3. Hubungannya dengan tamadun Mesopotamia serta tamadun Mesir Purba telah membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaatnya sama ada dalam bentuk pertukaran teknologi atau seumpamanya

1.4. Dalam konteks hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia, segala pengaruh dari luar itu disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan

2. Sains dan Teknologi

2.1. Ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri - mendorongnya memperkenalkan sistem nombor (angka Brahmindan angka Kharosti) yang mencecah ke angka perpuluhan

2.2. Pengetahuan dalam bidang astronomi pula dapta dipetik daripada Rig Veda

2.3. Masyarakat Lembah Indus tidak hanya bergantung pada panas matahari untukmembuat batu bata daripada tanah liat-- batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi

3. Falsafah

3.1. Falsafah India ialah falsafah yang terawal berkembang dan direkodkan di dunia

3.2. Falsafah ini wujud dalam dua bentuk pemikiran besar:- kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan kumpulan yang menolak kitab Veda.

3.3. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Mahabharata, Upanishad dan Bhagavad Gitamerupakan antara sumbernya

3.4. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Mahabharata, Upanishad dan Bhagavad Gitamerupakan antara sumbernya

4. Ekonomi

4.1. Mata wang telah diperkenalkan sejak zaman Gupta

5. Keamanan

5.1. Tamadun Indus mengajar kita bahawa kedamaian dan keamanan ialah tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan

6. Yoga

6.1. Masyarakat tamadun ini memperkenalkan yoga kepada dunia

6.2. Sehingga hari ini, yoga diamalkan untuk kesihatan, kelangsiran badan dan sebagainya

7. Agama

7.1. Tamadun ini adalah tempat asal agama Hindu dan Buddha

7.2. Mesikipun sejarah kemunculan agama Hindu sukar dipastikan, namun agama ini sering dikatakan telah wujud sejak zaman tamadun Indus lagi

8. Seni Bina

8.1. Masyarakat tamadun ini berupaya membina binaan yang sangatbaik dan lengkap-- dapat dilihat melalui binaan Great Bath

8.2. Binaan tamadun India banyak berteraskan agama Hindu dan Buddha-- binaan kompleks kuil di Gua Ajanta (mempunyai 20 buah kuil) dan di Gua Ellora (mempunyai 28 buah kuil-gua); Angkor Watdan Candi Borobudur

8.3. Element geometri (bentuk segi empat dan bulat) digunakan dalam pembinaan mereka

8.4. Masyarakat Indus telah menggunakan tanah liat dalam membentuk patung-patung dan alat-alat penghiasan-- tiang Asoka yang menjadi monumen

9. Bahasa dan Kesusasteraan

9.1. Bahasa Sanskrit (bukti: penemuan prasasti Talang Tuwo/Kedukan Bukit) dan Tamil berasal daripada tamadun India dan masih digunakan oleh orang India sehingga hari ini

9.2. Epik Mahabharata (menceritakan peperangan antara 2 tentera--baik dan jahat) dan Ramayana (menceritakan inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan pengaduhan dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita) ialah hasil karya sastera agama Hindu dan Buddha