Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

KOMUNIKACIJA by Mind Map: KOMUNIKACIJA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

KOMUNIKACIJA

Formalna komunikacija

planirana

sustavna

službeni proces prijenosa informacija

govorna

pisana

silazna

uzlazna

horizontalna

Neformalna komunikacija

sekundarna i složena komunikacijska mreža

nema unaprijed određenu liniju

djelatnici neformalno komuniciraju

stvara opuštenu i ugodnu klimu