Логарифми

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Логарифми by Mind Map: Логарифми

1. Математична операція обернена піднесенню до степеня

2. Натуральні логарифми

3. Десяткові логарифми

4. Двійкові логарифми

5. Логарифмічні рівняня

5.1. Логарифмування

5.2. Потенціювання

6. Властивості

6.1. Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів

6.2. Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів