Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT, Media by Mind Map: IT, Media

1. Sammarbete

1.1. Stötta de andra grupperna

1.1.1. Stötta ledarna

1.1.2. Stötta deltagarna

1.2. Presentationsmaterial

1.3. Lägga upp bloggar/hemsidor

1.4. Utveckla broshyrer/tidning

1.5. Spela in film/ljud

1.6. Fotografera

2. Inspiration

2.1. Föreläsningar

2.1.1. Sociala Medier

2.1.2. Att finna inspiration i det tekniska

2.1.3. Att framföra en presentation

2.2. Studiebesök

2.2.1. Där det är möjligt att hitta företag kopplad till deltagarnas intressen.

2.2.2. Exempel...

2.2.2.1. SVT

2.2.2.2. Öppna kanalen

2.2.2.3. Ung radio

2.3. Miniprojekt

2.3.1. Gemensam blogg för projektet

2.3.1.1. Uppdateras flera gånger dagligen

2.3.1.2. Roterande ansvar

2.3.1.3. Text, bilder, multimedia

2.3.2. Broshyr om projekttiden

2.3.2.1. Som svar på 'vad gjorde du i sommar'

2.3.2.2. Som svar på 'vad gick det projektet ut på'

2.3.2.3. För alla grupper

3. Grimslöv

3.1. I mån av pedagogisk färdighet stötta vid lärotillfällen.

3.1.1. Stötta även de andra lärarna.

3.1.2. I mån av bra pedagogisk färdighet hålla i en egen grupp.

3.2. Ordna material för lektioner och för kursdeltagarna att få med sig hem.

4. Förväntningar och mål

4.1. Att avancera inom något område

4.1.1. Skapa avancerade presentationer

4.1.2. Få avancerad kunskap inom t.ex. facebook

4.2. Konkret utnyttja egen kunskap

4.2.1. Hjälpa andra med det du själv är bra på

4.2.2. Se till att andra vet att man är en resurs

4.3. Överklocka processorn

4.3.1. På plats är det 100% som gäller

4.3.2. Hitta din motivationskraft

4.3.3. Använd din energi effektivt

4.4. Plocka frukten

4.4.1. Notera kunskapsmål och när du når dem

4.4.2. Notera kunskaper som du får på köpet

4.4.3. Notera kontakter och resurser för framtiden

4.4.4. Dokumentera erfarenheten

5. Inför/vid start

5.1. Inventarie av deltagare

5.1.1. Kunskapsinventarie (nivå och spetskunskaper)

5.1.2. Har några deltagare tillgång till egen dator/teknik och villig att använda den

5.1.3. Intresseinventarie

5.2. Inventarie resurser

5.2.1. Teknik

5.2.2. Personer

5.2.2.1. Föreläsare/kurser

5.2.2.2. Framtida kontakter för deltagare

5.2.2.3. Uppdrag

5.3. Kontakt

5.3.1. Företag för besök

6. Presentation

6.1. Varje deltagare håller i ett ämne.

6.1.1. Online video

6.1.2. Online ekonomi

6.1.3. Gaming

6.1.4. Bloggandets kraft

6.1.5. Fler exempel...

6.1.5.1. 3D i filmer och TV

6.1.5.2. Real Life TV

6.1.5.3. Googles världsherravälde

6.1.5.4. Musiktjänster

6.1.5.5. Film tjänster

6.1.5.6. Piratpartiet

6.2. Gemensam presentation i 'Det här är coolt med världen just nu!'

6.2.1. Visuella exempel

6.2.2. Praktiska demonstrationer

7. Egna arbeten

7.1. Beror mycket på enskild individ

7.1.1. Finns motivation?

7.1.2. Finns idéer?

7.1.3. Finns motor?

7.1.4. Finns passion?

7.2. Avgör deltagande i övriga områden

7.3. Skall ge egennytta även efter projekt.

7.3.1. Kunna användas som arbetsprov

7.3.2. Möjlighet att generera inkomst

7.3.3. Erfarenhets/kunskaps inhämtning

8. Lärande

8.1. Identifiera områden där kunskap saknas

8.2. Lektionstillfälle där många deltagare saknar kunskap

8.3. Deltagarna själva kan hålla minikurs där de har spetskunskap

8.4. Koppla saknad kunskap till miniprojekt