Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus by Mind Map: Hierojan
ammattitutkintoon
valmistava
koulutus
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

OMA TYÖKYKY

ERGONOMIA

TYÖTURVALLISUUS

HENKINEN HYVINVOINTI

VERTAISTUKI

HIEROJA YRITTÄJÄNÄ

HIEROJAN AMMATIN PERUSTEET

LAINSÄÄDÄNTÖ

hierojan työtä koskevien ja säätelevien lakien ohjeiden suositusten ym. merkityksen tunteminen ja niiden muutosten seuraaminen kansallisella tasolla

OMAN OSAAMISEN ARVIOIMINEN JA KEHITTÄMINEN

eri tietolähteiden käyttötaidot ja ammatillisen tiedon arviointitaidot

palautteen vastaanottaminen ja sen merkityksen ymmärtäminen

nykyaikaisten tiedon hankinnan, käsittelyn ja jakamisen työvälineiden hallinta

omien kehittymistarpeiden määrittely ja ammatillisen kehittymissuunnitelman laatiminen

ETIIKKA

HIEROJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT

MMMMMMMMMM  

sosiaali- terveys- kuntoutus- ja liikunta-alan palvelujärjestelmät

yhteistyökumppanit

HIEROJAN TYÖMENETELMÄT

KIRJAAMINEN

TEKNISET TAIDOT

MERKITYS ITSELLE, ASIAKKAALLE

LUOTETTAVUUS

New node

HIERONTA

INDIKAATIOT JA KONTRAINDIKAATIOT

VAIKUTUKSET ELIMISTÖN TOIMINTAAN

PERUSOTTEIDEN TEKNINEN HALLINTA, SIVELY, HANKAUS, PUSERTELU, TAPUTUKSET, RAVISTELUT, TÄRISTELYT

OTTEIDEN JA KOSKETUKSEN VAIKUTUKSET, FYYSINEN, PSYYKKINEN

HIEROTTAVAN ASENNON MERKITYS KOKONAISTAVOITTEIDEN KANNALTA

KÄYTETYN VÄLIAINEEN VAIKUTUS HIERONTAOTTEISIIN

PERUSOTTEIDEN SOVELTAMINEN

ASIAKKAAN INTIMITEETTI

HYGIENINEN TYÖSKENTELY

ASIAKKAAN TUTKIMINEN

tutkimisen merkitys

tutkimismenetelmät, havainnointi, haastattelu, palpointi

ESITIEDOT

NYKYTILA

FYSIKAALISET HOIDOT

PINTALÄMPÖHOIDOT

KYLMÄHOIDOT

VESIHOIDOT

TEKNINEN TOTEUTUS

FYSIOLOGINEN PERUSTELU

FYYSINEN TYÖYMPÄRISTÖ

ANATOMIA

LUUT

LIHAKSET

RYHTI, LIIKKUVUUS

FYSIOLOGIA

LIHASKUDOS

LUUKUDOS

HERMOKUDOS

RASVAKUDOS

IHOKUDOS

HERMOSTO

AINEENVAIHDUNTA

LÄMMÖNSÄÄTELY

VERENKIERTO

AISTITOIMINNOT

HIERONTA HOITOTAPAHTUMANA

ASIAKASLÄHTÖISYYS HOITOTAPAHTUMASSA

ASIAKKAAN KOHTAAMINEN, DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS, KULTTUURITAUSTAN HUOMIOIMINEN

ERILAISET ASIAKKAAT

AMMATILLINEN KOSKETUS

AMMATTIEETTISTEN PERIAATTEIDEN MUKAINEN TOIMINTA

ASIAKKAAN OHJAAMINEN

ASIAKASPALVELU, AJANVARAUS JA ETUKÄTEISINFO

ERILAISET ASIAKKAAT

YKSILÖLLINEN HOITOSUUNNITELMA, ESITIEDOT, ALKUTILANNE, OIREIDEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT, TAVOITTEET, HOITOMENETELMÄT, ETENEMIS- JATKOHOITO JA SEURANTASUUNNITELMA

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

ASIAKKAAN TUTKIMINEN

tutkimisen merkitys

KIPU, LIHASTASAPAINO, havainnointi, haastattelu, palpointi

ONGELMARATKAISUTAITO, TOIMINTAKYVYN RAJOITTEET

TUTKIMISMENETELMIEN SOVELTAMINEN ERI ASIAKASRYHMILLE

VASTUULLISUUS HOIDON SOVELTUVUUDESTA

ASIAKKAAN TILANNE, IKÄ, TERVEYDENTILA, ESTEET HOIDOLLE YM.

TOIMINNAN PERUSTELU YLEISESTI HYVÄKSYTTYJEN PERUSTELTUJEN MENETTELYTAPOJEN MUKAISESTI

HIERONTA

New node