Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus by Mind Map: Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus

1. OMA TYÖKYKY

1.1. ERGONOMIA

1.2. TYÖTURVALLISUUS

1.3. HENKINEN HYVINVOINTI

1.4. VERTAISTUKI

2. HIEROJAN AMMATIN PERUSTEET

2.1. LAINSÄÄDÄNTÖ

2.1.1. hierojan työtä koskevien ja säätelevien lakien ohjeiden suositusten ym. merkityksen tunteminen ja niiden muutosten seuraaminen kansallisella tasolla

2.2. OMAN OSAAMISEN ARVIOIMINEN JA KEHITTÄMINEN

2.2.1. eri tietolähteiden käyttötaidot ja ammatillisen tiedon arviointitaidot

2.2.2. palautteen vastaanottaminen ja sen merkityksen ymmärtäminen

2.2.3. nykyaikaisten tiedon hankinnan, käsittelyn ja jakamisen työvälineiden hallinta

2.2.4. omien kehittymistarpeiden määrittely ja ammatillisen kehittymissuunnitelman laatiminen

2.3. ETIIKKA

2.4. HIEROJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖT

2.4.1. sosiaali- terveys- kuntoutus- ja liikunta-alan palvelujärjestelmät

2.4.2. yhteistyökumppanit

3. HIEROJAN TYÖMENETELMÄT

3.1. KIRJAAMINEN

3.1.1. TEKNISET TAIDOT

3.1.2. MERKITYS ITSELLE, ASIAKKAALLE

3.1.3. LUOTETTAVUUS

3.1.4. New node

3.2. HIERONTA

3.2.1. INDIKAATIOT JA KONTRAINDIKAATIOT

3.2.2. VAIKUTUKSET ELIMISTÖN TOIMINTAAN

3.2.3. PERUSOTTEIDEN TEKNINEN HALLINTA

3.2.3.1. SIVELY

3.2.3.2. HANKAUS

3.2.3.3. PUSERTELU

3.2.3.4. TAPUTUKSET

3.2.3.5. RAVISTELUT

3.2.3.6. TÄRISTELYT

3.2.4. OTTEIDEN JA KOSKETUKSEN VAIKUTUKSET

3.2.4.1. FYYSINEN

3.2.4.2. PSYYKKINEN

3.2.5. HIEROTTAVAN ASENNON MERKITYS KOKONAISTAVOITTEIDEN KANNALTA

3.2.6. KÄYTETYN VÄLIAINEEN VAIKUTUS HIERONTAOTTEISIIN

3.2.7. PERUSOTTEIDEN SOVELTAMINEN

3.3. ASIAKKAAN INTIMITEETTI

3.4. HYGIENINEN TYÖSKENTELY

3.5. ASIAKKAAN TUTKIMINEN

3.5.1. tutkimisen merkitys

3.5.2. tutkimismenetelmät

3.5.2.1. havainnointi

3.5.2.2. haastattelu

3.5.2.3. palpointi

3.5.3. ESITIEDOT

3.5.4. NYKYTILA

3.6. FYSIKAALISET HOIDOT

3.6.1. PINTALÄMPÖHOIDOT

3.6.2. KYLMÄHOIDOT

3.6.3. VESIHOIDOT

3.6.4. TEKNINEN TOTEUTUS

3.6.5. FYSIOLOGINEN PERUSTELU

3.7. FYYSINEN TYÖYMPÄRISTÖ

3.8. ANATOMIA

3.8.1. LUUT

3.8.2. LIHAKSET

3.8.3. RYHTI, LIIKKUVUUS

3.9. FYSIOLOGIA

3.9.1. LIHASKUDOS

3.9.2. LUUKUDOS

3.9.3. HERMOKUDOS

3.9.4. RASVAKUDOS

3.9.5. IHOKUDOS

3.9.6. HERMOSTO

3.9.7. AINEENVAIHDUNTA

3.9.8. LÄMMÖNSÄÄTELY

3.9.9. VERENKIERTO

3.9.10. AISTITOIMINNOT

4. New node

5. HIEROJA YRITTÄJÄNÄ

6. HIERONTA HOITOTAPAHTUMANA

6.1. ASIAKASLÄHTÖISYYS HOITOTAPAHTUMASSA

6.1.1. ASIAKKAAN KOHTAAMINEN

6.1.1.1. DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS

6.1.1.2. KULTTUURITAUSTAN HUOMIOIMINEN

6.1.2. ERILAISET ASIAKKAAT

6.1.3. AMMATILLINEN KOSKETUS

6.1.4. AMMATTIEETTISTEN PERIAATTEIDEN MUKAINEN TOIMINTA

6.1.5. ASIAKKAAN OHJAAMINEN

6.1.6. ASIAKASPALVELU, AJANVARAUS JA ETUKÄTEISINFO

6.1.7. ERILAISET ASIAKKAAT

6.1.8. YKSILÖLLINEN HOITOSUUNNITELMA

6.1.8.1. ESITIEDOT

6.1.8.2. ALKUTILANNE

6.1.8.3. OIREIDEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT

6.1.8.4. TAVOITTEET

6.1.8.5. HOITOMENETELMÄT

6.1.8.6. ETENEMIS- JATKOHOITO JA SEURANTASUUNNITELMA

6.1.9. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS

6.2. ASIAKKAAN TUTKIMINEN

6.2.1. tutkimisen merkitys

6.2.2. KIPU, LIHASTASAPAINO

6.2.2.1. havainnointi

6.2.2.2. haastattelu

6.2.2.3. palpointi

6.2.3. ONGELMARATKAISUTAITO

6.2.3.1. TOIMINTAKYVYN RAJOITTEET

6.2.4. TUTKIMISMENETELMIEN SOVELTAMINEN ERI ASIAKASRYHMILLE

6.3. VASTUULLISUUS HOIDON SOVELTUVUUDESTA

6.3.1. ASIAKKAAN TILANNE

6.3.1.1. IKÄ

6.3.1.2. TERVEYDENTILA

6.3.1.3. ESTEET HOIDOLLE YM.

6.3.2. TOIMINNAN PERUSTELU YLEISESTI HYVÄKSYTTYJEN PERUSTELTUJEN MENETTELYTAPOJEN MUKAISESTI

6.4. HIERONTA