La cèl·lula

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La cèl·lula by Mind Map: La cèl·lula

1. Nucli

1.1. Embolcall nuclear

1.1.1. Project specifications

1.1.2. End User requirements

1.1.3. Action points sign-off

1.2. Nucleoplasma

1.3. Nucleol

1.4. Cromatina

2. El cicle cel·lular

2.1. Interfase (no-divisió)

2.2. Fase de divisió

2.2.1. MItosi

2.2.1.1. Profase

2.2.1.2. Metafase

2.2.1.3. Anafase

2.2.1.4. Telofase

2.2.2. Citocinesi

3. Tipus de cèl·lules

3.1. Procariotes: No tenen nucli visible.

3.1.1. Paret cel·lular

3.1.2. Membrana plasmàtica

3.1.3. Cromosoma bacterià

3.1.4. Ribosomes

3.1.5. Flagels

3.1.6. Fímbries

3.2. Eucariotes: Tenen nucli definit

3.2.1. Formades per:

3.2.1.1. Membrana plasmàtica

3.2.1.2. Nucli

3.2.1.3. Citoplasma

3.2.1.4. Centrosoma

3.2.1.5. Orgànuls

3.2.2. Tipus

3.2.2.1. Animals

3.2.2.2. Vegetals

4. El descobriment de la cèl·lula

4.1. 1665: Robert Hooke descobreix les cèl·lules

4.2. 1674: Antonie van Leeuwenhoek observa cèl•lules vives i “animàculs

4.3. 1831: Robert Brown descobreix el nucli.

4.4. 1838: Jan Evangelist Purkinje anomena protoplasma al líquid que omple la cèl•lula.

4.5. 1838 i 1839: Matthias Schleiden i Theodor Schwann confirmen que tots els vegetals i animals estan formats per cèl•lules.

4.6. 1855: Rudolf Virchow estableix que tota cèl•lula prové d'una altra cèl•lula preexistent.

5. La cèl·lula