Ταξινόμηση χειρονομιών ως προς...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ταξινόμηση χειρονομιών ως προς... by Mind Map: Ταξινόμηση χειρονομιών ως προς...

1. Σημασία

1.1. Συνειδητές

1.1.1. Εμβληματικές

1.1.2. Προτασιακές

1.2. Αυθόρμητες

1.2.1. Εικονικές

1.2.2. Μεταφορικές

1.2.3. Δεικτικές

1.2.4. Έντασης

2. Λειτουργία

2.1. Εντολών

2.2. Δεικτικές

2.3. Χειρισμού

2.4. Ελέγχου

3. Περιγραφή

3.1. Στατικες

3.2. Δυναμικές

3.3. Χωροχρονικές