Ruhsal Durum Muayenesi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ruhsal Durum Muayenesi by Mind Map: Ruhsal Durum Muayenesi

1. 3. Bilişsel yetiler

1.1. Bilinç

1.2. Yönelim

1.2.1. Yer

1.2.2. Kişi

1.2.3. Zaman

1.2.4. Mevcut durum

1.3. Dikkat ve Konsantrasyon

1.3.1. İstemli dikkat

1.3.2. İstemsiz dikkat

1.4. Bellek

1.4.1. Bellek bozuklukları

1.4.1.1. Nicel bozukluklar (Amnezi, hiperpnezi, hipominezi)

1.4.1.2. Nitel bozukluklar (Paramnezi)

1.4.2. Bellek düzeyi

1.4.2.1. Duyu belleği

1.4.2.2. Kısa süreli bellek

1.4.2.3. Uzun süreli bellek

1.4.2.3.1. Yakın geçmiş

1.4.2.3.2. Uzak geçmiş

1.4.3. Bellek kusuruna karşı hastanın tutumu

1.5. Algılama

1.6. Zeka

1.6.1. Normalin üstünde

1.6.2. Normal

1.6.3. Normalin altında

1.7. Nicel bozukluklar

2. 1. Hastanın Genel Görünümü

2.1. Yaşına göre bedensel gelişimi

2.2. Genel fiziksel görünümünde dikkat çeken özellikler, kusurlar

2.2.1. Yüz

2.2.2. Saç

2.2.3. Bakış

2.2.4. Giyim

2.2.5. Kişisel bakım

2.3. Hastanın görüşmeciyle ilişki kurma biçimi ve tutumu

2.3.1. Aşırı ölçülü

2.3.2. Serbest

2.3.3. Saygılı

2.3.4. Yerinde duramayan

2.3.5. İlgisiz

2.3.6. Dinleyici

2.3.7. Anlatıcı

3. 2. Hastanın Konuşma ve İlişki Kurma Biçimi

3.1. Anlatım tarzı

3.2. Nitel bozukluklar

3.2.1. Halüsinasyonlar

3.2.2. İlüzyonlar

3.2.3. Konversiyon ve disosiyatif fenomenlerle birlikte görülen algı bozuklukları

3.3. Ses tonu

3.4. Konuşma hızı

3.5. Konuşmanın niteliği

4. Uygunsuzluk

5. 4. Düşünme yetisi

5.1. Oluşumu ve yapısı

5.1.1. Gerçeği değerlendirme yetisi

5.1.2. Yargılama

5.1.3. Soyut düşünme yetisi

5.2. Akışı (süreci)

5.2.1. Spontanlığı

5.2.2. Amaca uygunluğu ve yönelim

5.2.3. Çağrışımlar

5.2.4. Tempo ve ritim

5.3. Düşünce içeriği

5.3.1. Düşünsel aşırı uğraşı

5.3.2. Aşırı değerli fikir

5.3.3. Obsesyon

5.3.4. Fobi

5.3.5. Büyüsel düşünce

5.3.6. Düşünce içeriğinde yoksullaşma

5.3.7. Sanrılar

6. 5. Duygulanım ve Duygu Durum

6.1. Duygu durumu

6.1.1. Azalma

6.2. Duygulanım

6.2.1. Artma

6.3. Uygunsuzluk

7. 6. Dışa Vuran Davranış

7.1. Azalma

7.2. Artma

8. 7. Hastalığa İlişkin İçgörü

8.1. Hastalığın tamamen reddi

8.2. Hasta olduğunun ve yardıma gereksinimi olduğunun pek az farkında

8.3. Hastalığın farkında fakat sorumluluğunu başkalarına, dış etkenlere veya organik nedenlere yüklüyor.

8.4. Hastalığının kendisince bilinmeyen içsel bir nedene bağlı olduğunun farkında

8.5. Hasta olduğunun, semptomlarının ve başarısızlıklarının kendine özgü akla uymayan duygu ve rahatsızlıklara bağlı olduğunu biliyor ancak bunun gelecekteki deneyimlerle bağlantısını yapmıyor

8.6. Semptomlarının altında yatan kendi içindeki dürtü ve duyguların farkında ve farkındalık kişilikte ve gelecekteki davranışlarındaki değişikliklere götürebilir. Yaşamı ve yaşamdaki kişiler konusunda yeni fikirlere açıktır