Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ruhsal Durum Muayenesi by Mind Map: Ruhsal Durum Muayenesi
5.0 stars - 7 reviews range from 0 to 5

Ruhsal Durum Muayenesi

4. Düşünme yetisi

Oluşumu ve yapısı

Gerçeği değerlendirme yetisi

Yargılama

Soyut düşünme yetisi

Akışı (süreci)

Spontanlığı

Amaca uygunluğu ve yönelim

Çağrışımlar

Tempo ve ritim

Düşünce içeriği

Düşünsel aşırı uğraşı

Aşırı değerli fikir

Obsesyon

Fobi

Büyüsel düşünce

Düşünce içeriğinde yoksullaşma

Sanrılar

3. Bilişsel yetiler

Bilinç

Yönelim

Yer

Kişi

Zaman

Mevcut durum

Dikkat ve Konsantrasyon

İstemli dikkat

İstemsiz dikkat

Bellek

Bellek bozuklukları, Nicel bozukluklar (Amnezi, hiperpnezi, hipominezi), Nitel bozukluklar (Paramnezi)

Bellek düzeyi, Duyu belleği, Kısa süreli bellek, Uzun süreli bellek, Yakın geçmiş, Uzak geçmiş

Bellek kusuruna karşı hastanın tutumu

Algılama

Nicel bozukluklar

Nitel bozukluklar, Halüsinasyonlar, İlüzyonlar, Konversiyon ve disosiyatif fenomenlerle birlikte görülen algı bozuklukları

Zeka

Normalin üstünde

Normal

Normalin altında

5. Duygulanım ve Duygu Durum

Duygu durumu

Duygulanım

Azalma

Artma

Uygunsuzluk

6. Dışa Vuran Davranış

Azalma

Artma

Uygunsuzluk

7. Hastalığa İlişkin İçgörü

Hastalığın tamamen reddi

Hasta olduğunun ve yardıma gereksinimi olduğunun pek az farkında

Hastalığın farkında fakat sorumluluğunu başkalarına, dış etkenlere veya organik nedenlere yüklüyor.

Hastalığının kendisince bilinmeyen içsel bir nedene bağlı olduğunun farkında

Hasta olduğunun, semptomlarının ve başarısızlıklarının kendine özgü akla uymayan duygu ve rahatsızlıklara bağlı olduğunu biliyor ancak bunun gelecekteki deneyimlerle bağlantısını yapmıyor

Semptomlarının altında yatan kendi içindeki dürtü ve duyguların farkında ve farkındalık kişilikte ve gelecekteki davranışlarındaki değişikliklere götürebilir. Yaşamı ve yaşamdaki kişiler konusunda yeni fikirlere açıktır

1. Hastanın Genel Görünümü

Yaşına göre bedensel gelişimi

Genel fiziksel görünümünde dikkat çeken özellikler, kusurlar

Saç

Yüz

Bakış

Giyim

Kişisel bakım

Hastanın görüşmeciyle ilişki kurma biçimi ve tutumu

Aşırı ölçülü

Serbest

Saygılı

Yerinde duramayan

İlgisiz

Dinleyici

Anlatıcı

2. Hastanın Konuşma ve İlişki Kurma Biçimi

Anlatım tarzı

Ses tonu

Konuşma hızı

Konuşmanın niteliği