Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ruhsal Durum Muayenesi by Mind Map: Ruhsal Durum Muayenesi
5.0 stars - 7 reviews range from 0 to 5

Ruhsal Durum Muayenesi

4. Düşünme yetisi

Oluşumu ve yapısı

Akışı (süreci)

Düşünce içeriği

3. Bilişsel yetiler

Bilinç

Yönelim

Dikkat ve Konsantrasyon

Bellek

Algılama

Zeka

5. Duygulanım ve Duygu Durum

Duygu durumu

Duygulanım

6. Dışa Vuran Davranış

Azalma

Artma

Uygunsuzluk

7. Hastalığa İlişkin İçgörü

Hastalığın tamamen reddi

Hasta olduğunun ve yardıma gereksinimi olduğunun pek az farkında

Hastalığın farkında fakat sorumluluğunu başkalarına, dış etkenlere veya organik nedenlere yüklüyor.

Hastalığının kendisince bilinmeyen içsel bir nedene bağlı olduğunun farkında

Hasta olduğunun, semptomlarının ve başarısızlıklarının kendine özgü akla uymayan duygu ve rahatsızlıklara bağlı olduğunu biliyor ancak bunun gelecekteki deneyimlerle bağlantısını yapmıyor

Semptomlarının altında yatan kendi içindeki dürtü ve duyguların farkında ve farkındalık kişilikte ve gelecekteki davranışlarındaki değişikliklere götürebilir. Yaşamı ve yaşamdaki kişiler konusunda yeni fikirlere açıktır

1. Hastanın Genel Görünümü

Yaşına göre bedensel gelişimi

Genel fiziksel görünümünde dikkat çeken özellikler, kusurlar

Hastanın görüşmeciyle ilişki kurma biçimi ve tutumu

2. Hastanın Konuşma ve İlişki Kurma Biçimi

Anlatım tarzı

Ses tonu

Konuşma hızı

Konuşmanın niteliği