4.4 Liberalen, Socialisten en Confessionelen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
4.4 Liberalen, Socialisten en Confessionelen by Mind Map: 4.4 Liberalen, Socialisten en Confessionelen

1. Liberalisme

1.1. 1848 Overheersende stroming

1.2. Welvarende burgers

1.3. Individu vrij

1.4. Vrijheid

1.4.1. Burgerlijke vrijheden

1.4.2. Economische vrijheden

2. Socialisten

2.1. Verschillen Arm <-> rijk

2.2. Gelijkheid

2.3. Na 1870 Massabeweging

2.4. Marxisme

2.4.1. Karl Marx

3. Confessionelen

3.1. Conservatieven

3.1.1. Tegen: meer vrijheid, gelijkheid en democratie

3.1.2. Voor: Traditionele gezagsdragers

3.1.3. Tegenstanders van de Liberalen en Socialisten

3.2. 1870 2 Stromingen

3.2.1. Katholieken

3.2.2. Antirevolutionaire (Protestant)

3.2.2.1. Abraham Kuyper

3.2.2.2. Politiek gebaseerd op Bijbel