21.Yüzyıl Becerileri Nelerdir.?

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21.Yüzyıl Becerileri Nelerdir.? by Mind Map: 21.Yüzyıl Becerileri Nelerdir.?

1. 10 Üretkenlik ve Sorumluluk

1.1. Liderlik ve Sorumluluk

2. İletişim ve İşbirliği

2.1. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir biçimde birleştirip kullanmak

2.2. Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek

2.3. Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak

2.4. İşbirliğine dayalı çalışma için sorumluluğu paylaşmak

3. Bilgi Okur Yazarlığı

3.1. Problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak

3.2. Bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek

3.3. Bilgiyi doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak

3.4. Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlakayışa sahip olm

4. Yaratıcılık ve Yenilenme

4.1. Çalışma Hayatında Orjinallik

4.2. Yeni ve Farklı Bakış Açılarına Uyumlu Olmak

4.3. Yeni Fikirler Geliştirmek, uygulamak ve aktarmak

5. Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

5.1. Anlamaya Yönelik Doğru Akıl Yürütmek

5.2. Karmaşık Seçimler Yapmak ve Kararlar vermek

5.3. Sistemlerarası İlişkileri Anlamak

6. 5 Medya Okur Yazarlığı

7. 6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT Okuryazarlığı

8. 7 Esneklik ve Uyum

9. 9 Girişimcilik ve Öz- Yönelim

10. 8 Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

11. 11 Liderlik ve Sorumluluk