ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี CC: หมดสติ นอนหายใจหอบลึก พบรอยเลือดที่ปาก 20 นาทีก่อนมา PI: 3 วันก่อน...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี CC: หมดสติ นอนหายใจหอบลึก พบรอยเลือดที่ปาก 20 นาทีก่อนมา PI: 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล หน้ามืด เหนื่อย ใจสั่น by Mind Map: ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี  CC: หมดสติ นอนหายใจหอบลึก พบรอยเลือดที่ปาก 20 นาทีก่อนมา  PI: 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล หน้ามืด เหนื่อย ใจสั่น

1. Adult 48 ปี

1.1. ผู้ป่วยมีรอยเลือดบริเวณปาก หายใจหอบลึก หมดสติ

1.1.1. Upper Gastrointestinal Hemorhage

1.1.1.1. เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

1.1.1.1.1. ปริมาณเม็ดเลือดแดงต่ำลง

1.1.2. Diabetic Ketoacidosis

1.1.2.1. น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น

1.1.2.1.1. เนื้อเยื่อไม่สามารถ ใช้น้ำตาลในเลือดได้

1.1.2.1.2. น้ำตาลเกาะ เม็ดเลือดแดง

1.1.2.1.3. สลายโปรตีนจากกล้ามมากขึ้น

1.1.2.1.4. ไตดูดกลับลดลง

1.1.3. E_3 M_5 V_2

1.2. Lab

1.2.1. HCT 29.4 %

1.2.2. SpO2 97%

1.2.3. DTX 493 mg%

1.2.4. HGB 10.0 g/d

1.2.5. POTASSIUM 2.6 mnol/L

1.2.6. Creatinine 1.19 mg/dL

1.2.7. CO2 19 mnol/L

1.2.8. UA = Glucose 4+

1.2.9. UA = Ketone 2+

1.2.10. RBC 3.37 10ˆ6/ul

1.3. Alcoholism

1.3.1. ผู้ป่วยติดสุรา ต้องดื่มเป็นประจำทุกวัน เคยมีประวัติการชักจาสุรามาเป็นระยะๆ

1.3.1.1. แอลกอฮอล์

1.3.1.1.1. มีฤทธิ์ต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร

1.3.1.1.2. Glycogenolysis Gluconeogenesis ลดลง

1.3.1.2. เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก มีอาการสับสน

1.4. ไม่ทราบว่าตนเองป่วย

1.4.1. เสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ำเนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัว