Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt by Mind Map: Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt

1. Ürituste mitmekesisus - M

1.1. 7/10

2. Toimiv juhtkond - M

2.1. 4/10

3. Aktiivne liikmeskond - M

3.1. 2/10

4. Nähtavus väljapoole - M

4.1. 2/10

5. Tugev liider - M

5.1. 3/10

6. Toimiv tööjaotus - M

6.1. 2/10

7. Finantsid - M

7.1. 3-/10

8. Kaasamine - M

8.1. 4/10

9. Omaalgatuse toetamine - M

9.1. 5/10

10. Liikmete soov panustada - M

10.1. 2/10

11. Traditsioonid - V

11.1. 5,5/10

12. Järjepidevus - V

12.1. 2/10

13. Tunnustamine - V

13.1. 3/10

14. Avatus - G

14.1. 2/10

15. Kiire reageerimine - G

15.1. 2/10

16. Inimesed aktivised igal tasandil ja neil inimestel võimalused enda eesmärkide teostamiseks - G

16.1. 3/10

17. Regulaarus aga kaos - G

17.1. 4/10

18. Teadmised - V

18.1. 4/10

19. plaan! - G

19.1. 1/10

20. lilla lehm - G

20.1. 1/10

21. Loovus - H

21.1. 2/10

22. areng - H

22.1. 3/10

23. meeskonnavaim - H

23.1. 4/10

24. tulemused - H

24.1. 4/10

25. kompetents - H

25.1. 4/10

26. regulaarsus - G

26.1. 4/10