Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt by Mind Map: Tugev organisatsioon juhatuse
meeskonnaürituselt
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt

Ürituste mitmekesisus - M

7/10

Toimiv juhtkond - M

4/10

Aktiivne liikmeskond - M

2/10

Nähtavus väljapoole - M

2/10

Tugev liider - M

3/10

Toimiv tööjaotus - M

2/10

Finantsid - M

3-/10

Kaasamine - M

4/10

Omaalgatuse toetamine - M

5/10

Liikmete soov panustada - M

2/10

Traditsioonid - V

5,5/10

Järjepidevus - V

2/10

Tunnustamine - V

3/10

Avatus - G

2/10

Kiire reageerimine - G

2/10

Inimesed aktivised igal tasandil ja neil inimestel võimalused enda eesmärkide teostamiseks - G

3/10

Regulaarus aga kaos - G

4/10

Teadmised - V

4/10

plaan! - G

1/10

lilla lehm - G

1/10

Loovus - H

2/10

areng - H

3/10

meeskonnavaim - H

4/10

tulemused - H

4/10

kompetents - H

4/10

regulaarsus - G

4/10