Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt by Mind Map: Tugev organisatsioon juhatuse meeskonnaürituselt

1. Ürituste mitmekesisus - M

1.1. 7/10

2. Toimiv tööjaotus - M

2.1. 2/10

3. Finantsid - M

3.1. 3-/10

4. Kaasamine - M

4.1. 4/10

5. Omaalgatuse toetamine - M

5.1. 5/10

6. Järjepidevus - V

6.1. 2/10

7. Regulaarus aga kaos - G

7.1. 4/10

8. Teadmised - V

8.1. 4/10

9. plaan! - G

9.1. 1/10

10. lilla lehm - G

10.1. 1/10

11. Loovus - H

11.1. 2/10

12. areng - H

12.1. 3/10

13. meeskonnavaim - H

13.1. 4/10

14. kompetents - H

14.1. 4/10

15. Toimiv juhtkond - M

15.1. 4/10

16. Aktiivne liikmeskond - M

16.1. 2/10

17. Nähtavus väljapoole - M

17.1. 2/10

18. Tugev liider - M

18.1. 3/10

19. Liikmete soov panustada - M

19.1. 2/10

20. Traditsioonid - V

20.1. 5,5/10

21. Tunnustamine - V

21.1. 3/10

22. Avatus - G

22.1. 2/10

23. Kiire reageerimine - G

23.1. 2/10

24. Inimesed aktivised igal tasandil ja neil inimestel võimalused enda eesmärkide teostamiseks - G

24.1. 3/10

25. tulemused - H

25.1. 4/10

26. regulaarsus - G

26.1. 4/10