דגמים של התייחסות עצמית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
דגמים של התייחסות עצמית by Mind Map: דגמים של התייחסות עצמית

1. עם שאיפה לעצירה

2. בלי עצירה

3. עם עצירה

4. רקורסיה

5. New node

6. New node