רעונות על פי המודל

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
רעונות על פי המודל by Mind Map: רעונות על פי המודל

1. פדגוגיה

1.1. קריאת מחקרים, תיאוריות מרכזיות.

1.1.1. דיון בכיתה

1.2. הצגת רפרטים/יוזמות

1.3. פעילות סדנאית

2. תוכן

2.1. הכרות עם מושגים שילוב,נורמליזציה והכלה

2.2. חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב

2.2.1. סוגי שילוב

2.3. תיאוריות על התפתחות רגשית-חברתית בגילאי 3-6 שנים

3. רכישת ידע על ההתפתחות הרב מערכתית בגיל ההתבגרות