พืช GMOs หรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พืช GMOs หรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม by Mind Map: พืช GMOs หรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม

1. ความหมาย

1.1. พืชที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

2. มะเขือเทศ

2.1. มีความมนมานต่อโรคมากขึ้น

2.2. มะเขือเทศเน่าช้าลง

3. มะละกอ

3.1. ต้านทานโรคได้

3.2. มีจำนวนเมล็ดน้อยลง

4. ถั่งเหลือง

4.1. ทนทานต่อสารเคมี

4.2. ผลผลิตมีจำนวนมากขึ้น

4.3. มีไขมันชนิดอิ่มตัวน้อยลง

5. ฝ้าย

5.1. สามารถฆ่าหนอนที่เป็นศัตรูของฝ้ายได้

6. พริกหวาน

6.1. ต้านทานไวรัสได้

7. มันฝรั่ง

7.1. มีคุณค่าทางสารอาหารที่เพิ่มมากขึ้น

8. สตรอเบอรี่

8.1. เน่าเสียช้าลง

8.2. มีสารอาหารเพิ่มมากขึ้น

9. แอปเปิ้ล

9.1. มีความสดใหม่และมีความกรอบ

9.2. เน่าเสียช้าลง

9.3. ทนทานต่อแมลงต่างๆ

10. อ้อย

10.1. ทำให้สามารถต่อต้านยาฆ่าแมลงได้

10.2. มีปริมาณกลูโครสที่สูงขึ้น

11. ข้าว

11.1. สามารถทนแล้ง ทนเค็มได้

12. ข้าวโพด

12.1. สามารถสร้างสารพิษทำให้แมลงมาที่มากินข้าวโพดตายได้