Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Jakość życia osób z różnymi postaciami niedorozwoju umysłowego. by Mind Map: Jakość życia osób z różnymi postaciami niedorozwoju umysłowego.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Jakość życia osób z różnymi postaciami niedorozwoju umysłowego.

III. Opis i analiza wyników badań własnych.

II. Orientacja i procedury w zakresie badań własnych.

I. Kompleksowa rehabilitacja szansą dla osób z niepełnosprawnością.