Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dynamics of Spacetime Theories: From Newton to Friedman by Mind Map: Dynamics of Spacetime Theories: From Newton to Friedman
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Dynamics of Spacetime Theories: From Newton to Friedman

VI. Reconsidering Friedman and the A Priori

I. Friedman and the A Priori

1. Introduction

Den overordnede struktur er som følger: Barmhjertig læsning af Friedman. Dernæst Lange's kritiske review. Afslutningsvis liste af problematikker, som jeg senere vil tage fat på.

2. Challenging Naturalism

3. Reichenbach and the Relativized A Priori

4. The Tripartite Structure of Newtonian Physics

5. The Tripartite Structure of General Relativity

6. Logical Space and Empirical Space

7. Constitutive Principles as Necessary, Non-empirical Presuppositions

8. The Michelson-Morley Experiments

9. Lorentz vs. Einstein

Umiddelbart må det være i dette afsnit, hvor jeg i henhold til min markering i teksten bør skrive noget om forholdet mellem Friedman og Poincaré. Netop fordi jeg i dette afsnit kommer ind på, at Friedman henviser til Poincaré.

10. The Relativistic Challenge

11. The Idea of Prospective Communicative Rationality

Jeg skal have styr på, om teksten stadigvæk har en tilstrækkelig rød tråd, eftersom jeg har slettet flere afsnit. Tilføj muligvis Cassirer-tolkningen af det regulative. Ikke mindst for at gøre forskellen til geometrisk konventionalisme mere tydelig.

12. Lange’s Critique of Friedman

13. Conclusion

II. Newton, Relativity and Motion

1. Introduction

2. The Logical Positivists’ Reception

3. The Space-Time Perspective

4. DiSalle’s Critique of the Contemporary View

Umiddelbart må det være helt i bunden af afsnittet om "Absolute Space and Absolute Motion", at jeg har tænkt mig at skrive et ekstra afsnit om DiSalles' tolkning af Newton & konventionalisme.

5. Discussing DiSalle

6. Newton’s Scholium

7. The Epistemology of Motion

8. Time and Relativity

9. Conclusion

III. On the Electrodynamic Origins of Special Relativity Theory

1. Introduction

2. The Relative Motion of the Earth and the Aether

3. The Michelson-Morley Experiments

4. Lorentz’s Aether Program

Inden første under-afsnit om origins bør jeg nok tjekke op på min redegørelse for forholdet mellem Maxwell og Lorentz. Især min skødesløse gengivelse af den såkaldte "convective derivative" er kritisabel. Jeg mindes afsnit herom i min "hvide bog" om solid mechanics!

5. Poincaré’s Physics of Principles

Teksten inden underafsnittet om Poincarés kritik af Lorentz skrives helt om iht. mit X-mindmap Afhandlingens Poincaré-afsnit.

6. Improving the Theory of Corresponding States

Her vil jeg jo gerne inddrage Janssens artikel om Abraham, Lorentz, elektonmodellen og relativitetsprincippet. Spørgsmålet er bare i hvor høj grad det kan integreres. En anden mulighed er efterfølgende at gøre opmærksom på ovennævnte forhold. Her kan jeg så komme ind på Lorentzs force formula som en slags epistemologisk RP! Beslutning: Jeg skal "kun" retrospektivt skrive noget om Lorentzs tanker om elektronmodellen og relativitetsprincippet, dvs. i sammenhæng med Poincarés kritik af Lorentz. Nix pille i mine Lorentz-afsnit!

7. Poincaré's Response

8. Einstein's 1905 Relativity Paper

9. Conclusion

IV. Reichenbach, Relativity and the A Priori

1. Introduction

2. Constitutive Principles

3. Empirical Laws, Coordination, and Measurements

4. Refutation of the Kantian Synthetic A Priori

5. Conclusion

V. Relativity Theory and Spacetime Structure

1. Introduction

2. Principle of Relativity

Kobling til min analyse af Poincarés formuleringer af relativitetsprincippet!

3. Homogeneity of Spacetime

4. Isotropy of Space

5. Inertial Transformations as Group Action

6. Three Cases Depending on α

7. Causality

8. Lévy-Leblond’s Conclusion

9. Conclusion