Rozwój zawodowy nauczyciela świetlicy szkolnej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rozwój zawodowy nauczyciela świetlicy szkolnej by Mind Map: Rozwój zawodowy nauczyciela świetlicy szkolnej

1. I. ROZWÓJ NAUCZYCIELA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1. 1.1 Rozwój zawodowy nauczyciela

1.2. 1.2 Standardy kształcenia nauczycieli

1.3. 1.3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

1.4. 1.4 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

2. II. SYLWETKA ZAWODOWA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2.1. 2.1 Specyfikacja pracy nauczyciela świetlicy szkolnej

2.2. 2.2 Obszary rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy szkolnej

3. III. Metodologia badań

3.1. 3.1 Przedmiot i cel badań

3.2. 3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze

3.3. 3.3 Zmienne i wskaźniki

3.4. 3.4 Metody, techniki i narzędzia badań

4. IV.Jnterpretacja badań własnych

4.1. 4.1 Charakterystyka osób badanych

4.2. 4.2 wpływ świetlicy na rozwój zawodowy nauczyciela

4.3. 4.3 Awans zawodowy nauczyciela