Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rozwój zawodowy nauczyciela świetlicy szkolnej by Mind Map: Rozwój zawodowy nauczyciela świetlicy szkolnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozwój zawodowy nauczyciela świetlicy szkolnej

I. ROZWÓJ NAUCZYCIELA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1 Rozwój zawodowy nauczyciela

1.2 Standardy kształcenia nauczycieli

1.3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

1.4 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli

II. SYLWETKA ZAWODOWA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

2.1 Specyfikacja pracy nauczyciela świetlicy szkolnej

2.2 Obszary rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy szkolnej

III. Metodologia badań

3.1 Przedmiot i cel badań

3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze

3.3 Zmienne i wskaźniki

3.4 Metody, techniki i narzędzia badań

IV.Jnterpretacja badań własnych

4.1 Charakterystyka osób badanych

4.2 wpływ świetlicy na rozwój zawodowy nauczyciela

4.3 Awans zawodowy nauczyciela