Computación e Informática

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Computación e Informática by Mind Map: Computación e Informática

1. Computación

1.1. Computador

1.1.1. Clasificación

1.1.1.1. Macro Computadoras

1.1.1.2. Mini Computadoras

1.1.1.3. Micro Computadoras

1.1.2. Modelo de Case

1.1.2.1. Tower

1.1.2.2. Mini Tower

1.1.2.3. Sobremesa

1.1.3. Unidades de Almacenamiento

1.1.3.1. Disco Duros

1.1.3.2. Disquetes

1.1.3.3. CD

1.1.3.4. Memorias

2. Informática

2.1. Sistemas Operativos

2.1.1. Windows

2.1.1.1. Windows 95

2.1.1.2. Windows 98

2.1.1.3. Windows XP

2.1.1.4. Windows Vista

2.1.1.5. Windows 7

2.1.1.6. Windows 8

2.1.1.7. Windows 10

2.1.2. Mac OS

2.1.2.1. OS X

2.1.2.2. Mac OS X

2.1.3. Linux

2.1.3.1. Linux 2.0

2.1.3.2. Linux 3.0

2.1.3.3. Linux 4.0

2.1.3.4. Linux 15.4