SISTEM PEMERINTAHAN NEGERI SEMBILAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SISTEM PEMERINTAHAN NEGERI SEMBILAN by Mind Map: SISTEM PEMERINTAHAN  NEGERI SEMBILAN

1. ADAT PEPATIH

1.1. Berasal Daripada Sumatera

1.2. Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang

1.3. Terdapat di Negeri Sembilan&Naning

2. ADAT TEMENGGUNG

2.1. Berasal daripada Sumatera

2.2. Diasakan oleh Datuk Ketemenggunan

2.3. Dibawa ke Tanah Melayu abad ke-15

3. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGERI SEMBILAN

3.1. Bulat anak buah menjadi buapak Bulat buapak menjadi lembaga Bulat lembaga menjadi penghulu Bulat penghulu menjadi raja

3.1.1. Puisi ini menerangkan pemerintahan

4. PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ADAT PEPATIH

5. ALAT KEBESARAN RAJA NEGERI SEMBILAN

5.1. 16 kaki payung kuning

5.2. 8 keris panjang

6. PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ADAT PEPATIH