SISTEM PEMERINTAHAN NEGERI SEMBILAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SISTEM PEMERINTAHAN NEGERI SEMBILAN by Mind Map: SISTEM PEMERINTAHAN  NEGERI SEMBILAN

1. PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ADAT PEPATIH

2. ALAT KEBESARAN RAJA NEGERI SEMBILAN

2.1. 16 kaki payung kuning

2.2. 8 keris panjang

3. PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ADAT PEPATIH

4. ADAT PEPATIH

4.1. Berasal Daripada Sumatera

4.2. Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang

4.3. Terdapat di Negeri Sembilan&Naning

5. ADAT TEMENGGUNG

5.1. Berasal daripada Sumatera

5.2. Diasakan oleh Datuk Ketemenggunan

5.3. Dibawa ke Tanah Melayu abad ke-15

6. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGERI SEMBILAN

6.1. Bulat anak buah menjadi buapak Bulat buapak menjadi lembaga Bulat lembaga menjadi penghulu Bulat penghulu menjadi raja

6.1.1. Puisi ini menerangkan pemerintahan