Privatekonomi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Privatekonomi by Mind Map: Privatekonomi

1. Ekonomiska kretsloppet

1.1. Hushållen

1.2. Företagen

1.3. Offentliga sektorn

1.3.1. Staten, kommuner & regioner/landsting

1.4. Bankerna

2. Hushållets inkomster & utgifter

2.1. Bruttoinkomst

2.2. Nettoinkomst

2.2.1. Disponibel inkomst (nettolön + ev. bidrag/kapitalinkomster)

2.3. Fasta utgifter

2.3.1. Hyra

2.3.2. Abonnemang

2.3.3. Försäkringar

2.3.3.1. Hemförsäkring

2.3.3.2. A-kassa

2.3.4. Bredband/Telefoni

2.3.5. Fackföreningsavgift

2.3.6. Gymkort (månadsvis)

2.3.7. El/vatten (oftast både en fast och en rörlig kostnad)

2.3.8. Amortering på lån

2.3.9. Ränta på lån

2.3.10. Bolån

2.3.11. Avbetalning på studielån

2.4. Rörliga utgifter (konsumtion av varor och tjänster)

2.4.1. Mat

2.4.2. Nöjen

2.4.3. Transporter

2.4.4. Förbrukningsvaror

2.5. Budgetkalkyl

3. Sparande

3.1. Sparkonto

3.1.1. Sparränta

3.1.2. Insättningsgaranti

3.2. Buffert

3.2.1. Sparkonto/låg ränta/låg risk

3.3. Investeringar

3.3.1. Aktier

3.3.1.1. Courtage /avgift för aktieaffär

3.3.1.2. Hög risk - hög avkastning?

3.3.2. Fonder

3.3.2.1. En portfölj med flera aktier/värdepapper

3.3.2.1.1. Lägre risk eftersom man sprider riskerna

3.3.2.2. Indexfond

3.3.2.2.1. en aktiefond som innehåller ex. de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen /låg avgift jämfört med en aktivt förvaltad fond då en dator gör mesta av jobbet

4. Lån

4.1. Kreditprövning, har man betalningsförmåga? Betalningsanmärkning?

4.1.1. Konsumtionslån

4.1.1.1. Hög ränta eftersom man saknar en "pant"

4.1.1.2. Snabblån aka "sms-lån"

4.1.1.2.1. Väldigt hög ränta!!

4.1.2. Bolån

4.1.2.1. Oftast låg ränta då man ha ren stor pant/säkerhet

4.1.2.2. Bunden ränta (man får samma ränta i ex. 3 år)

4.1.2.2.1. Fördel= man kan beräkna sina ränteutgifter på längre sikt, trygghet

4.1.2.3. Rörlig ränta (räntan sätts 3 månader i taget) påverkas av Riksbankens styrränta

5. Skulder

5.1. Alla räkningar har en "förfallodag" när räkningen ska vara betald

5.1.1. påminnelseavgift (om man inte betalar

5.1.1.1. dröjesmålsränta (extra kostnad för att man inte betalat)

5.1.1.1.1. Inkasso

5.2. Betalar man inte sin räkning kan den gå till Kronofogden (KF)

5.2.1. KF utfärdar ett betalningsföreläggande

5.2.1.1. betalar man inte då sker en utmätning av saker eller från lönen tills skulden är betalad

5.2.1.1.1. Man tvingas leva nära "existensminimum" man får bo och äta + lite övrigt, allt annat går till den man är skyldig pengar

5.2.1.2. betalar man inte leder det till en betalningsanmärkning

5.2.1.2.1. konsekvenserna kan bli följande:

6. Ekonomisk Politik

6.1. Finanspolitik

6.1.1. Styrs av Riksdag/Regering

6.1.1.1. Målen för den ekonomiska politiken

6.1.1.1.1. stabil tillväxt

6.1.1.1.2. hög sysselsättning/låg arbetslöshet

6.1.1.1.3. hög välfärd

6.1.1.1.4. låg inflation

6.1.1.1.5. miljömässigt hållbar ekonomisk utveckling

6.1.2. Statsbudgeten

6.1.2.1. Skatter

6.1.2.2. Bidrag

6.1.2.3. Offentliga investeringar

6.1.2.3.1. ex. vägbyggen

6.1.2.3.2. fler poliser

6.2. Penningpolitik

6.2.1. Riksbanken

6.2.1.1. Oberoende myndighet

6.2.1.2. Uppgifter:

6.2.1.2.1. Inflationsmålet (2%)

6.2.1.2.2. Säkra betalningar i det finansiella systemet

6.2.1.2.3. Stabilitet i det finansiella systemet

6.2.1.2.4. Hjälpa bankerna vid en finansiell kris

6.2.1.2.5. se till att det inte blir "hyperinflation"

6.2.1.3. Sveriges Centralbank