MALAYSIA YANG BERDAULAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MALAYSIA YANG BERDAULAT by Mind Map: MALAYSIA YANG BERDAULAT

1. Matlamat pembentukan Malaysia

1.1. -Untuk keselamatan dan kestabilan negara

1.2. -mempercepatkan kemerdekaan

1.3. -Memajukan sosioekonomi

1.4. -Untuk keseimbangan kaum

2. Reaksi negara terlibat

2.1. -Penduduk Tanah Melayu menyokong

2.2. -Terdapat parti Singapura yang menyokong, terdapat yang menentang. Setelah membuat referendum, secara keseluruhan penduduk Singapura menyokong.

2.3. -Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong pembentukan Malaysia dengan kuat tetapi Parti Rakyat Brunei yang diketuai A.M Azahari menentang. Akhirnya pada Julai 1963 Brunei menarik diri.

2.4. -Parti di Sabah dan Sarawak membentuk parti perikatan yang menyokong pembentukan Malaysia.

3. Idea pembentukan Malaysia

3.1. -Dicadangkan Tengku Abdul Rahman

3.2. -Menggabungkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura.

4. Langkah ke arah Pembentukan Malaysia

4.1. 27 Mei 1961 gagasan dicadangkan Tengku Abdul Rahman.

4.2. Julai 1961 penubuhan Jawatankuasa Pembentukan Perpaduan Malaysia.

4.3. Februari-April 1962 Suruhanjaya Cobbold ditubuh untuk meninjau sokongan penduduk Sabah dan Sarawak.

4.4. Penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan untuk bincangkan kepentinga Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan dalam perlembagaan.

4.5. Penubuhan referendum Singapura untuk meninjau pendapat penduduk Singapura tentang penyertaan dalam Persekutuan Malaysia.

4.6. Penubuhan Suruhanjaya PBB untuk meninjau semula pendapat penduduk Sabah dan Sarawak atas permintaan Indonesia dan Filipina.

4.7. 16 September 1963 pengisytiharan Persekutuan Malaysia.