MALAYSIA YG BERDAULAT

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MALAYSIA YG BERDAULAT by Mind Map: MALAYSIA YG BERDAULAT

1. Reaksi dari Negara-negara Jiran

1.1. Problem 1

1.2. REAKSI NEGARA JIRAN

1.3. REAKSI NEGARA LUAR TERHADAP PERSEKUTUAN MALAYSIA

2. Langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia

2.1. 27 Mei 1961- Gagasan Persekutuan Malaysia

2.2. Julai 1961- Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

2.3. Ogos 1963- Suruhanjaya PBB

2.4. Sept.1962- Referendum Singapura

2.5. Ogos 1962 – Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK)

2.6. Feb-Apr 1962 – Suruhanjaya Cobbold

3. Perisytiharan Persekutuan Malaysia

3.1. Perlembagaan Persekutuan Malaysia digubal berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan hasil memorandum daripada Sarawak dan Sabah.

3.2. Rakyat Sabah kemukakan Tuntutan 20 Perkara

3.2.1. Tiada agama rasmi. Kebebasan beragama. Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Imigresen di bawah kuasa kerajaan negeri. Malaysia menjadi nama persekutuan. Dasar pelajaran sedia ada dikekalkan. Peruntukan kerusi parlimen. Pelantikan ketua negeri oleh ratu British dan Yang di-Pertuan Agong

3.3. Pada 9 Julai 1963, Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani di Malborough House, London.

3.4. KandunganPerjanjian Persekutuan Malaysia ialah

3.4.1. Semua urusan hal ehwal luar tanggungjawab kerajaan Persekutuan.

3.4.1.1. Agama Islam agama rasmi Persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah tetapi agama lain ebas diamalkan.

3.5. Pada 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman membacakan Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

3.6. Laungan “MERDEKA” sebanyak tujuh kali

4. Matlamat pembentukan Persekutuan Malay

4.1. Keselamatan dan kestabilan negara

4.2. Mempercepat kemerdekaan

4.3. Keseimbangan kaum

4.4. . Memajukan sosioekonomi

5. pembetukan persekutuan malaysia

6. Pemisahan Singapura